You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Evolution Tower

Informace o projektu

Místo stavby: Moskva, Rusko

 • součást moskevského mezinárodního obchodního centra - Moscow City
 • půdorysy pater pootočené o 3° ve směru hodinových ručiček, celkové otočení 150°
 • 52 nadzemních podlaží
 • výška: 249 m

Požadavky

 • návrh bednění pro komplexní tvar s pootočenými podlažími
 • omezená kapacita jeřábu vyžadovala řešení nezávislé na jeřábu

Zákazník

CJSC Renaissance Construction, Moskva

Výhody pro zákazníka

 • bezpečná práce nezávislá na disponibilitě jeřábu v pravidelném týdenním taktu
 • řešení podle požadavků stavby, optimalizovaná po zkušební montáži

Řešení PERI

 • samošplhavé bednění pro nakloněné a natočené rohové sloupy se šplhavými systémy ACS a RCS
 • systém samošplhavého bednění ACS se stěnovým bedněním VARIO GT 24 pro jádro budovy
 • vyprojektované stropní stoly UNIPORTAL pro bednění stropních desek
 • ochranná šplhavá stěna RCS
 • posuvné šplhavé lávky RCS