You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

International Towers Sydney ITS, Barangaroo South

Informace o projektu

Místo stavby: Sydney, Austrálie

 • komplex výškových budov s třemi věžmi pro administrativu a podlahovou plochou 320 000 m2
 • výška až 217 m
 • 39 až 49 podlaží na společné 3 podlažní konstrukci základny

Požadavky

 • napjatý časový harmonogram
 • omezená kapacita jeřábu
 • extrémně vysoké požadavky na bezpečnost
 • různá výška podlaží mezi 3,80 m a 5,50 m

Zákazník

Lend Lease Structures, Sydney

Výhody pro zákazníka

 • bezpečné pracovní podmínky i ve velkých výškách
 • ochrana proti větru a propustnost světla v jednom díky struktuře mřížových panelů LPS s malými oky
 • úspora drahocenného času jeřábů a zrychlení práce při přemísťování s pomocí mobilní hydrauliky
 • nákladově efektivní řešení ochrany z důvodu pronajímatelných mřížkových panelů
David Langford, stavbyvedoucí
David Langford
stavbyvedoucí

Díky úzké spolupráci mezi firmami Lend Lease Structures a PERI bylo vypracováno řešení, které splnilo všechny naše požadavky na bezpečnost. Mobilní šplhavá hydraulika systému LPS šetřila kapacitu jeřábu a byla velkým přínosem při dodržování napjatého časového harmonogramu.

Řešení PERI

 • obsáhlý návrh bednění a zároveň zajištění bezpečnosti práce s využitím šplhavého systému LPS
 • 18,50 m vysoké ochranné stěny LPS pro 5 podlaží a zárověň pracovní prostor s šířkou 75 cm pro předepnutí železobetonových stropních desek
 • posuvné lávky RCS s doplněnými ochrannými mřížovými panely