You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Komplex výškových budov Cuatro Torres

Informace o projektu

Místo stavby: Madrid, Španělsko

Tři ze čtyř markodrapů:

 • Torre Espacio: 223 m výšky, 57 podlaží, dokončení 2007
 • Torre de Cristal: 249 m výšky, 52 podlaží, dokončení 2008
 • Torre Caja Madrid: 250 m výšky, 45 podlaží, dokončení 2009

Požadavky

 • Torre Espacio:
  Z počátku čtvercový půdorys, který přechází do tvaru elipsy kolem tří centálně umístěných jáder.
 • Torre de Cristal:
  Kontinuálně se zužující půdorys na všech čtyřech stranách.
   
 • Torre Caja Madrid:
  Dvě vnější železobetonové jádra s velmi členitým půdorysem a podlažími umístěnými mezi nimi.

Zákazník

 • OHL Group, Madrid (Torre Espacio)
 • Dragados (Torre de Cristal)
 • ARGE Torre 1, FCC/Dragados (Torre Caja Madrid)

Výhody pro zákazníka

 • dodržování časového harmonogramu
 • systémové řešení pro jednotlivé požadavky projektu
Rafael Ruiz | Luis Redondo | José Luis Martín
stavbyvedoucí Torre Caja Madrid | stavbyvedoucí Torre de Cristal | stavbyvedoucí Torre Espacio

Techniky PERI navržené bednění použité na této stavbě a samošplhavý systém ACS fungovaly skvěle. PERI opět prokázala svou sílu, v otázce kvality i servisu.

S použitím systémů PERI ACS a SKYDECK je naše stavba ukázkovým příkladem efektivnosti a bezpečnosti.

Od začátku byla spolupráce s firmou PERI a její servis nepřekonatelný. V systémech TRIO, PERI UP Rosett, SKYDECK a ACS jsme měli k dispozici opravdu výkonné pomocníky. PERI opět potvrdila svou špičkovou pozici.

Řešení PERI

 • Torre Espacio:
  Šplhací systém ACS P pro přesun 450 m² stěnového a stropního bednění včetně bednění průvlaků.
 • Torre de Cristal:
  Šplhací systémy ACS R, ACS P, ACS G v kombinaci s 1,150 m² stěnového bednění VARIO GT 24 rozestavěno na deset šplhacích sestav.
   
 • Torre Caja Madrid:
  Samošplhavý systém ACS v kombinaci se stěnovým nosníkovým bedněním VARIO GT 24 a zavěšenou následnou lávkou pro osazování ocelových dílců k dosažení požadovaného týdenního taktu.