You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Porta Nuova Garibaldi

Informace o projektu

Místo stavby: Miláno, Itálie

Dvojice výškových budov uspořádaných do oblouku okolo třípatrového centra o průměru 100 m. Celému okolí dominuje budova A vysoká 220 m, nejvyšší v Itálii, a budova B s výškou 102 m.

Architekt: César Pelli & Associates

Požadavky

 • řešení šplhacího systému nezavislého na jeřábu
 • minimální možnost skladování a předmontáž materiálu na stavbě 
 • současná výstavba obou výškových věží

Zákazník

Colombo Costruzioni S.p.a., Lecco

Výhody pro zákazníka

 • výrobu celého kompletního běžného podlaží za jeden týden
 • vysoká úrověň bezpečnosti pro pracovníky na stavbě
 • práce nezávislé na jeřábu a povětrnostních podmínkách
Gianfranco Cesana, stavbyvedoucí
Gianfranco Cesana
stavbyvedoucí

U tohoto neobvyklého stavebního díla nám PERI nabídla ideální řešení s nejmodernější technikou. Velmi si také ceníme odborné péče, které se nám od techniků PERI dostalo jak ve fázi projektu, tak i v průběhu celé stavby.

Řešení PERI

 • kombinace dvou variant samošplhavého systému ACS, které společně s pohony šplhání a hydraulickými agregáty zajistily obednění, odbědnění a posun bez použití jeřábu
 • plošiny ACS P pro umísťování prefabrikovaných schodišť pomocí integrovaného trolejového systému
 • přístupy k samošplhavého systému ACS pomocí modulového systému lešení PERI UP
 • bezpečnost právě stavěných podlaží zajišťoval 200 m dlouhý kolejnicový šplhavý systém RCS
 • samostatný posun obou šplhavých konstrukcí ACS a RCS, nezávisle na jeřábu, díky pohonu mobilního samošplhavého zařízení RCS
 • přesun materiálu nezávisle na jeřábu umožnily dva integrované výtahy RCS začleněné do konstrukce ochranné stěny
 • na míru předem smontované bednění VARIO GT 24