You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Spire Varšava

Informace o projektu

Místo stavby: Varšava, Polsko

 • 220 m vysoká kancelářská budova (včetně antén) – po dokončení nejvyšší kancelářská budova v Polsku
 • 47 podlaží, každé 2,70 m vysoké - kromě toho, 5 úrovní podzemních garáží
 • náročná architektura s proměnlivým elipsovitým půdorysem
 • komplex budov doplněn o 2 samostatné kancelářské budovy, z nichž je každá vysoká 55 m

Požadavky

 • dodržení napjatého časového harmonogramu výstavby
 • vysoká úrověň bezpečnosti stavebních prací, zejména ve formě ochranné stěny pro kancelářskou věž
 • hospodárné samošplhavé řešení pro jádro kancelářské věže
 • lehké stropní bednění s možností předčasného odbednění
 • neustálý přístup do nejvyšších pater věže – nezávisle na postupu montáže prefabrikovaných schodišť v jádru budovy

Zákazník

Monting Sp. z o.o., Varšava, Polsko

Výhody pro zákazníka

 • vysoká úroveň bezpečnosti pro pracovníky stavby ve všech situacích
 • rychlý postup výstavby pro stěny, sloupy a stropní desky, zejména prostřednictvím samošplhavého systému bednění pro jádro hlavní budovy a panelovým stropním bedněním s použitím padacích hlav
 • minimalizace množství skladovaného materiálu na stavbě a používání jeřábu
Ryszard Dabek, vedoucí projektu
Ryszard Dąbek
vedoucí projektu

Společně s projektanty, realizátory stavby a zástupci PERI jsme již před samotným začátkem výstavby vypracovali efektivní a individuální návrh bednění. Jedinečné zkušenosti PERI ve výstavbě výškových budov nám pomohly s dodržením časového harmonogramu stavby. Také u tohoto projektu se potvrdilo, že know-how specialistů PERI, především v oblasti šplhavého bednění, má podstatný vliv na jeho úspěšný průběh.

Řešení PERI

 • optimálně přizpůsobené řešení samošplhavého bednění ACS pro jádro kancelářské věže
 • ochranná stěna s mobilním šplhavým hydraulickým zařízením snadno nastavitelná tak, aby vyhovovala měnící se geometrii každého patra, s dostatečným prostorem pro předpínání stropních desek
 • výsuvná lávka RCS v kombinaci s díly stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT pro realizaci vnějšího přístupového schodiště ze systému PERI UP pro výšku 4 až 6 pater
 • efektivní a individuální řešení bednění pro všechny stěny, sloupy a stropní desky