You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Televizní věž Avala

Informace o projektu

Místo stavby: Bělehrad, Srbsko

Televizní věž na hoře Avala

Celková výška: 205 m
Doba výstavby: 2006 - 2009

Požadavky

  • trojnožka jako základ pro dřík věže
  • šikmé pilíře trojnožky s proměnlivým průřezem
  • schopnost odolat zatížení 330 tun

Zákazník

Ratko Mitrovic Dedinje d.o.o., Bělehrad

Výhody pro zákazníka

  • přizpůsobivé podpěrné a pracovní lešení optimálně doplnilo ekonomicky výhodné řešení bednění.
  • zkrácení doby výstavby o 2 měsíce při použití systémů PERI a podpoře na stavbě
Goran Milovanovic, technický ředitel
Goran Milovanovic
technický ředitel

Chceme být nejlepší – proto spolupracujeme s PERI. Toto je již náš čtvrtý společný velký projekt. S pomocí systémů a podpory PERI jsme mohli bez problémů dohnat dvouměsíční zpoždění způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami. Naše důvěra v techniku a servis se opět vyplatila.

Řešení PERI

  • řešení bednění a lešení s vpřed a vzad nakloněnými bednícími panely pro základovou konstrukci
  • dřík věže vyráběn s pomocí šplhavé kombinace systémů VARIO GT 24 a RCS, pro budování dříku s konstantním průřezem nasazení mobilního šplhavého zařízení RCS
  • opěrné rámy SB obrácené do vodorovné polohy pro přenesení zatížení ze dvou pracovních plošin
  • pracovní lešení PERI UP pro montáž antény ve výšce přibližně 200 m