You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Torre Agbar

Informace o projektu

Místo stavby: Barcelona, Španělsko

 • impozantní kancelářská budova s vejcovitým tvarem jádra i fasády

Výška: 142 m

Počet podlaží: 35 nadzemních a 4 podzemní
Výstavba: 1999 - 2004

Požadavky

 • zohlednění 4 různých stupňů zakřivení
 • proměnlivé tloušťky stěn
 • 4 400 různě navržených a nepravidelně umístěných okenních otvorů
 • změny tvaru
 • zohlednění ocelových dílů v jádru

Zákazník

Dragados, Barcelona, Španělsko

Výhody pro zákazníka

 • dosažení pravidelného 5denního taktu
 • bezpečná a rychlá práce
Luis Danoz, stavbyvedoucí
Luis Danoz
stavbyvedoucí

Bezpečnost a rychlost systémů PERI mě skutečně nadchly, neboť jsme mohli i přes složitý tvar stavby budovat jednotlivá podlaží v pravidelném 5denním taktu. Nevěřím, že je na trhu ještě nějaký jiný systém, který umožňuje podobné pracovní podmínky!

Řešení PERI

 • řešení se samošplhavým systémem ACS pro jádro a fasádu
 • kombinace variant ACS - ACS R, ACS G a ACS P pro jádra
 • ACS R a VARIO přizpůsobené různým poloměrům a změnám tloušťky stěn
 • umístění spínání mezi nepravidelně uspořádané otvory
 • rozdělovač betonu šplhal zároveň s bedněním
 • opláštění ochrannými sítěmi
 • dodatečně budovaná stěna také metodou samošplhání