You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Turning Torso

Informace o projektu

Místo stavby: Malmö, Švédsko

Celková výška: 190 m
Počet podlaží: 54
Výstavba: 2001 - 2006

Architekt: Santiago Calatrava

Požadavky

  • otáčení půdorysu budovy v devíti částech o celkových 90°
  • tloušťka stěn kruhového jádra budovy ztenčená ze 2 m na 40 cm
  • zhotovení stěn a stropů v jednom záběru

Zákazník

NCC Construction Sverige AB, Malmö

Výhody pro zákazníka

  • práce se samošplnavým systémem ACS nezávislá na disponibilitě jeřábu
  • všechny výšky podlaží bez časově náročných úprav výšek bednění
  • dodržení stanovených betonářských záběrů
  • bezpečné a komfortní pracovní plošiny
Jörgen Holm, stavbyvedoucí
Jörgen Holm
stavbyvedoucí

Od firmy PERI jsme dostali to nejlepší možné řešení. Bezpečné a komfortní pracovní plošiny jsou k dispozici pro všechny druhy prací. Postupy obedňování, odbedňování i šplhání fungují velmi dobře.

Řešení PERI

  • samošplhavé bednění s integrovaným rozdělovačem betonu pro betonáž prstencové stěny a vnitřních stěn jádra
  • stropní stoly pro dvě běžná podlaží a mezipodlaží se zaobleným stropem, vyložené na okrajích stopních desek a opatřené zabezpečením proti pádu jako pracovním lešením