You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Administrativní objekt Vlněna I, Brno

Informace o projektu

Místo stavby: Brno, Česká republika

Zahájení projektu: 2022
Ukončení projektu: 2024
Metoda výstavby: monolitická konstrukce
Rozměry stavby: 16 pater, plocha patra 700 m2, 8 850 m2 kancelářských ploch

Požadavky

  • pracovní lešení pro montáž obvodového pláště s velkých odstupem od monolitu (70 cm)

Zákazník

PS Brno, s.r.o., Brno

Výhody pro zákazníka

  • spolupráce s firmou PERI po celou dobu trvání projektu
  • příprava projektu ve 3D pomohla předejít komplikacím v místech založení v 7. NP
  • dodržení všech požadavků na BOZP
Jiří Urbánek
stavbyvedoucí střediska hliníkových konstrukcí

Jedním z hlavních požadavků většiny investorů je plnění termínů daného harmonogramu. Stavba stávajícího projektu Vlněna I není nic jednoduchého a na startu opláštění tohoto objektu jsme se potýkali s malým zpožděním. Proto jsme požádali o spolupráci firmu PERI, která nám dokázala dodat lešení na míru rychle, kvalitně a přesně. V kombinaci s naším týmem jsme počáteční zpoždění velmi rychle dohnali.

Řešení PERI

  • pracovní lešení doplněné o vnitřní konzoly, dvojité zábradlí a okopové zarážky
  • schodišťová věž pro snadnější přístup
  • založení lešení jedné strany objektu ve výšce cca 30 m na prostorovém lešení pod ustupujícím podlažím
  • vybavení prostorového lešení pracovní podlahou pro montáž podhledu
  • založení západní fasády v polovině výšky na zdvojených, ocelových příhradových nosnících z důvodu odskoku od horní fasády