You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Pomocí univerzálních panelů DUO mohou být bedněny sloupy čtvercového a obdélníkového průřezu od 15 cm x 15 cm do 55 cm x 55 cm v modulu po 5 cm.