You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Rámové bednění MAXIMO

Přehled

I přes úsporu pracovní síly lze se systémem MAXIMO pracovat prokazatelně až o 50 % rychleji, než s konvenčním rámovým bedněním. Potvrzují to nezávislá měření doby trvání práce německého Ústavu pro efektivní organizaci času a podnikové poradenství ve stavebnictví (izb) v novém vydání příručky „Organizace práce ve stavebnictví“ v části s názvem „Bednicí práce, rámové bednění, stěny, stojky“. Naměřené orientační hodnoty zohledňují nejen obedňování a odbedňování, čištění a nanášení odbedňovacího oleje, ale také existenci složitých míst, jako např. rohů, odbočných stěn, předsazených stěn a nastavování panelů do výšky. Obsluha spínací tyče z jedné strany jen jednou osobou snižuje náklady a otevírá nové možnosti ztvárnění viditelného povrchu betonu s pomocí rámového bednění.

Rychlejší
Spínání z jedné strany bez použití distančních trubek.

Efektivní
Méně spínacích míst a jejich pravidelné uspořádání.

Čisté
Lepší vzhled povrchu betonu, uspořádaný modul spár i spínacích míst.

 


Technický popis

 • se systémem spínání MX s obsluhou z jedné strany pro tloušťky stěn od 15 cm do 60 cm, tlustší stěny za použití táhla DW
 • 6 různých výšek panelů od 30 cm do 3,3 m a 5 různých šířek panelů minimalizuje použití doplňkových profilů
 • max. dovolený tlak čerstvého betonu 80 kN/m²
 • uspořádaný modul spár i spínacích míst s menším počtem spínacích tyčí
 • soustředně umístěná spínací místa zajišťují uspořádaný vzhled povrchu betonu
 • všechna spínací místa musí být obsazena, uzavírání nevyužitých spínacích míst není nutné
 • spínací tyč s obsluhou z jedné strany a možností nastavení tloušťky stěny
 • systémové díly pro připojení stěn, odbočné stěny a rohy
 • pro zajištění bezpečné práce jsou k dispozici konzoly a lávky jako modulový bezpečnostní systém
 • spolehlivá technologie utěsnění s atesty, která splňuje jakékoliv standardní požadavky
 • kompatibilní s rámovým bedněním TRIO
 • možnost použití s kotevními systémy MX a DW
 • práškové lakování prvků brání ulpívání betonu a usnadňuje čištění
 • pozinkování vnitřního pásu a konzervace dutin zajišťuje protikorozní ochranu
 • orientační hodnoty doby práce v pozemním stavitelství (ARH) se pohybují v rozmezí od 0,15 h/m² do 0,38 h/m², až 50% úspora času ve srovnání s běžným rámovým bedněním

Varianty

MAXIMO 300 / MAXIMO 360
Rámové panely MAXIMO stejně jako vnitřní a vnější šachtové rohy jsou k dispozici také ve výšce 3,00 m a 3,60 m. Tyto panely jsou dodávány na vyžádání a umožňují další úsporu času u vyšších konstrukčních výšek podlaží, například v bytové výstavbě nebo také u podzemních garáží. U panelů s výškou 3,00 m jsou potřebná pouze 2 sepnutí, což přispívá k další úspoře času při bednění. Až do tloušťky stěny 60 cm se používá systém spínání MX 18.

Plošina MXP
Systém lávek pro zajištění maximální bezpečnosti při práci, pro rámové bednění MAXIMO a TRIO.

Vyhřívané bednění MXH
Speciálně pro země s chladnějším podnebím, např. ve Skandinávii, vyrobila firma PERI vyhřívané bednění MAXIMO MXH. Nový systém umožňuje nasazení stejného bednění v létě i v zimě.
Systém MAXIMO byl jednoduše doplněn o vyhřívané panely. Montáž rámového bednění a vyhřívaných panelů je prováděna na zemi, u každého ze 4 rohů rámu jsou potřebné pouze 2 šrouby. Standardní výšky vyhřívaných panelů je 2,70 m, standardní šířka 2,40 m a 1,20 m.

Konzolový systém MXK
Konzolový systém MXK slouží jako pracovní lávky pro MAXIMO a TRIO. Modulový systém a lehké konstrukční díly pro ruční manipulaci umožňují rychlou montáž a velkou hospodárnost. Na rozdíl od běžných řešení nabízí modulový systém smontování jednotlivých dílů předem, např. podlah MXK nebo ochranných mříží PROKIT PMB.

Šachtový roh MX 
Šachtový roh MX umožňuje rychlé přemístění vnitřního bednění šachty vcelku. Manipulace probíhá bezpečně a jednoduše z pracovní lávky.

Download