You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Bednicí nosníky

GT 24 a VT 20K: Dřevěné bednicí nosníky jsou rozhodujícím faktorem rentability projektů bednění
Příhradový nosník GT 24: dřevěný bednicí nosník pro širokou škálu aplikací
Příhradový nosník GT 24: Řádné provzdušnění je zajištěno i u vyskládaných bednicích nosníků PERI GT 24, proto zůstávají suché.
Příhradový nosník GT 24 od společnosti PERI: styčník s mnohonásobným klínem zajišťuje dlouhodobou použitelnost.
Nezáleží na výšce, s příhradovým nosníkem GT 24 je to možné: dřevěný bednicí nosník s délkou až 17,80 m bez napojení.
Plnostěnný nosník VT 20K: plnostěnný nosník s výškou 20 cm a optimální ochranou konců.
Plnostěnný nosník VT 20K: Robustní ocelové chráničky na koncích pásnic chrání před poškozením.
Dřevěný plnostěnný nosník PERI VT 20K jako horní nosník na dvojitém spodním nosníku GT 24 v průmyslové výstavbě.
Dřevěný plnostěnný nosník PERI VT 20K jako horní a spodní nosník v bytové výstavbě.

Příhradový nosník GT 24

Všestranný příhradový nosník s vysokou únosností

Dřevěný nosník PERI GT 24 se vyznačuje vysokou únosností a tuhostí v ohybu. Při nasazení příhradového nosníku GT 24 se stěnovým, sloupovým a stropním bedněním, nebo také v kombinaci s atypickým bedněním lze snížit spotřebu materiálu a pracnost.

Velká únosnost
Jako příhradový nosník s výškou 24 cm pro vysoká zatížení a velké rozpony.

Dlouhá životnost
Stabilní provedení, styčník s klínovým spojem, bez „zadržování“ vlhkosti.

Kompatibilita
Příhradová konstrukce umožňuje jednoduchou montáž příslušenství stavby.

Technické detaily:

 • univerzální dřevěný nosník s výškou 24 cm pro stěnová, sloupová, stropní bednění, pro bednění čel u okrajů stropů a pro použití při výrobě atypického bednění
 • 18 standardních délek od 0,90 m do 6,00 m v modulu po 30 cm, atypické délky do 17,85 m na dotaz
 • hmotnost: 5,90 kg/m
 • dovolená nosnost: 28,00 kN
 • dovolený ohybový moment: 7,00 kNm
 • tuhost v ohybu: EIx = 887 kNm²; Ix = 8.064 cm⁴

Plnostěnný nosník VT 20K

Levný plnostěnný nosník

Dřevěný nosník PERI VT 20K představuje levný plnostěnný nosník s výškou 20 cm. Robustní ocelové chráničky na koncích pásnic a dovnitř zaoblená stojina jej spolehlivě chrání před poškozením. Hranol pásnice s šířkou 8 cm nabízí také v místě styku s deskou dostatečně širokou plochu pro uložení.

Robustnost
S ocelovými chráničkami na koncích pásnic a dovnitř zaoblenými stojinami.

Tvarová stálost
S pásnicemi z kvalitního jehličnatého dřeva a zhutněnou deskou stojiny s vysokým obsahem syntetické pryskyřice.

Univerzálnost
Hospodárné nasazení v široké škále aplikací.

Technické detaily:

 • univerzální dřevěný plnostěnný nosník s výškou 20 cm, optimalizovaný pro nasazení se stropním bedněním, hospodárné použití také při výrobě atypického bednění
 • 11 různých délek od 1,45 m do 5,90 m
 • hmotnost: 5,90 kg/m
 • dovolená nosnost: 11,00 kN
 • dovolený ohybový moment: 5,00 kNm
 • tuhost v ohybu: EIx = 460 kNm²; Ix = 4.181 cm⁴