You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Jednostranný překládaný systém SCS

Přehled

U systému PERI SCS jsou zatížení vyvolaná tlakem čerstvého betonu přenášena konzolou nekotveného bednění do kotev předchozího záběru. Systém SCS se vyznačuje velkou hospodárností. Stavebnicová koncepce s dělenými konzolami umožňuje mimořádně všestranné, optimální přizpůsobení všem tvarům a požadavkům.

Optimalizované
Mimořádně únosné konzoly umožňují realizaci rozměrných překládaných sestav s maximálním vytížením ukotvení.

Promyšlené
Použití stejného bednění a dílů pro zárodek a následné standardní záběry.

Adaptabilní
Lávky s možností naklonění zajišťují bezpečnost na pracovištích i komunikacích.


Technický popis

  • jako podpěrné lešení k podepření nekotveného, jednostranného stěnového bednění dle DIN EN 12812
  • jeřábem překládané sestavy vytvořené z lávky a stěnového nosníkového bednění VARIO GT 24 (standardní použití)
  • optimalizováno pro nasazení ve svislé poloze s výškou betonáže 3,00 m a nasazení v nakloněné poloze v úhlu 30° s výškou betonáže 2,50 m
  • možnost doplnění následnou lávkou
  • adaptabilní samostatná pracovní lávka pro nasazení na nakloněných stěnách; betonářskou a následnou lávku lze naklonit o ±15˚ a ±30˚
  • základní opěrný rám se sklápěcím nosníkem, vřetenem a přídavnou závorou pro první betonářský záběr a ukotvením do základů diagonálními kotvami
  • kotevní systém se stavebním technickým osvědčením

Varianty

SCS 190
Šířka konzoly je cca 1,90 m s upínací jednotkou pro naklonění bednění.

SCS 250
Šířka konzoly je cca 2,50 m s možností odsunutí bednění na vozíku (podle systému bednění až o 63 cm).