You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kolejnicový šplhavý systém RCS

Přehled

PERI RCS spojuje výhody různých systémů překládaného bednění v jedné stavebnici, která umožňuje bezproblémové splnění specifických požadavků stavby. Šplhání po kolejnicích za použití jeřábu je rychlé a bezpečné také za větrného počasí, posun lze alternativně provádět nezávisle na jeřábu s pomocí mobilní hydrauliky.

Bezpečné
Jako lešení pro bednění nebo šplhavá ochranná stěna – vždy se jedná o šplhání po kolejnicích.

Všestranné
Botku lze ukotvit do stěn i okrajů stropů.

Variabilní
Stavebnicový systém s pravidelným rozestupem otvorů umožňuje splnit různé požadavky stavby.


Technický popis

  • bezpečné šplhání po kolejnicích
  • rozestup kolejnicových otvorů 125 mm pro přizpůsobení lávek výšce podlaží
  • standardní ukotvení do stěny a stropu se stavebním technickým osvědčením, v případě potřeby také s vodorovnou kolejnicí pro proměnlivá vyložení
  • možnost samošplhavého provedení s mobilním samošplhavým zdvihacím zařízením v krocích po 50 cm
  • výsuvná lávka pro dočasné uskladnění materiálu a přemisťování břemen jeřábem

Varianty

Bednicí konstrukce RCS R

Při standardním použití k podepření stěnového bednění pro podlaží s výškou od 2,70 m do 4,50 m; s pojezdovým vozíkem (odsunutí bednění 90 cm).

Lehké lešení pro předkládané bednění RCS CL

Pro vnější fasády a předsunutá jádra středně vysokých staveb při omezené kapacitě jeřábu a doby jeho využívání.

Šplhavá ochranná stěna a ochrana proti pádu RCS P

Opláštění a ochrana proti pádu pro kompletní zabezpečení podlaží hrubé stavby.

Download