You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Samošplhavý systém ACS

Přehled

Varianty samošplhavého bednění PERI ACS pro fasádní plochy, jádra budov, šachty a nakloněné mostní pylony umožňují mimořádně hospodárnou, rychlou a bezpečnou výstavbu vysokých betonových konstrukcí. Racionální pracovní postup z patra do patra umožňuje velmi vysokou produktivitu a extrémně krátké doby taktů.

Nezávislé na jeřábu
Obednění, odbednění a šplhání s pomocí hydrauliky v rychlém pracovním tempu.

Za každého počasí
Komfortní lávky, v případě potřeby s ochranou proti větru a povětrnostním vlivům.

Možnost vysokého zatížení
Pracovní lávky přenášejí velká zatížení, například z uložené výztuže nebo ramen čerpadla betonu.


Technický popis

  • zdvihací zařízení se zdvihací sílou 100 kN
  • plynulé šplhání s nuceným řízením
  • rychlost zdvihání 0,5 m/min, efektivní rychlost šplhání 0,3 m/min
  • téměř nehlučná šplhací hydraulika umožňuje šplhaní také mimo běžnou pracovní dobu
  • chráněné pracovní lávky umožňují práci bez ohledu na počasí
  • botky a typy kotev jsou optimalizovány podle specifických požadavků projektu, jakými jsou struktura budovy, zatížení, tloušťka stěn a požadovaná pevnost betonu

Varianty

Samošplhavý systém ACS R

Standardní systém s pojezdovým vozíkem a shora volně přístupným bedněním pro snadné osazení výztuže.

Systém ACS P s pracovními plošinami

Pro výstavbu předsunutých jader výškových budov a staveb věžového typu s prostornými úložnými a pracovními plošinami.

Provedení ACS G s konzolou

Pro současnou betonáž stropu a stěn nebo pro nasazení na stavbách kruhového půdorysu; obě strany bednění jsou zavěšeny na vyložené konzole.

Polohovací varianta ACS V

Pro výstavbu nakloněných staveb, jako např. mostních pylonů nebo pilířů, vždy s vodorovnými pracovními plošinami.

Šachtové bednění ACS S

Pro schodiště nebo úzké výtahové šachty s umístěním v jejich středu.