You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Vila Čeladná

Informace o projektu

Místo stavby: Čeladná, Česká republika

 • jednopodlažní objekt
 • půdorys stavby 40 m x 42 m
 • čtyři křídla propojená středem

Požadavky

 • dodání velmi kvalitního bednění pro použití na vysoce exponované pohledové konstrukce
 • extrémně vysoký nárok na kvalitu provedení stavby
 • projednání a odsouhlasení spárořezů pro všechny stěny před realizací
 • skladba překližek přesně podle požadavků architekta


 

Zákazník

DESIA, s.r.o., Ostrava

Výhody pro zákazníka

 • komplexní služby a technická podpora spočívající v kvalitní přípravě kladečských plánů ve spolupráci s architektem a zajištění následné výroby bednění na míru
 • PERI nabízí kromě zapůjčení materiálu také řešení šité na míru projektu
Marcel Lupač
stavbyvedoucí

Stavbu Vila Čeladná jsme vyhráli díky skvělé připravenosti projektu i dodavatelů. Jedním z nich je i firma PERI, která dodává bednění vhodné pro vzhled betonu v pohledové kvalitě. Požadavky investora i architekta byly splněny nasazením vhodných systémů PERI - na stěny VARIO, MAXIMO a lávky BR, na stropy MULTIFLEX a podpěrné věže ST 100. Tato stavba byla velmi náročná tím, že pohledové betony tvoří v interiérech 1300 m2 z celkových 1900 m2. Pohledové stěny v exteriéru jsou z poloviny tvořeny moniérkou. Zde bylo navrhnuto a použito bednění VARIO bez spínání. Všechny detaily byly vyřešeny předem ve firmě PERI a my jsme tím měli více prostoru na realizaci.
Za firmu DESIA jsem velice překvapen, jak se toto skvostné dílo z papírových projektů, které byly vemi náročné na detaily, podařilo zrealizovat ve skutečnost. Se spoluprací s firmou PERI počítáme i v našich dalších projektech.

Řešení PERI

 • polovina stavby provedena rámovým bedněním MAXIMO s vloženou překližkou
 • druhá polovina se sendvičovými stěnami bedněna dvouvrstvým nosníkovým bedněním VARIO
 • použití atypických rozměrů betonářských desek 3,0 x 1,5 m a 5,40 x 2,05 m
 • bednění stropů flexibilním bedněním MULTIFLEX