You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most přes Dunajec

Informace o projektu

Místo stavby: Tarnow, Polsko

Nejhospodárnějším způsobem výstavby části mostu dlouhé 210 m mezi sedmým a desátým mostním pilířem se jevila metoda letmé betonáže. Pro výrobu mostovky sloužily ve 48 betonářských úsecích celkem čtyři vozíky pro letmou betonáž.

Požadavky

 • rozdílná výška jednokomorového průřezu mostovky od 2,50 m až do 6,10 m
 • neustálá změna úhlu mezi vnější stěnou stojin a konzolami
 • velmi malá tolerance pro proměnlivé mostní průřezy
 • 2 vozovky, každá 13 m široká

Zákazník

Dragados S.A.

Výhody pro zákazníka

 • rychlá realizace projektu díky promyšlenému a jednoduchému použití
 • dodržení požadavku na minimální tolerance u měnícího se průřezu mostu
 • rychlá výstavba díky 4-5 denním cyklům pro záběry dlouhé až 5 m
 • vytvoření bezpečných přístupů a pracovišť pro stavaře při minimálních nákladech díky kompatibilitě s modulovým lešením PERI UP
 • jednoduchý proces posunu do dalšího záběru prostřednictvím hydraulických pojízdných válečků
Karol Malinowski, stavbyvedoucí: Most přes Dunajec, Tarnow, Polsko
Karol Malinowski
stavbyvedoucí

Řešení PERI pro letmou betonáž nám nabídlo mnoho výhod: rychlou realizaci vzhledem k promyšlené a snadné manipulaci stejně jako dodržení požadovaných tolerancí díky praktickému nastavení bednění pro přesnou výrobu komory. Kompatibilita s PERI UP též umožňuje vytvořit bezpečné přístupy a pracoviště bez dalších nákladů - nezbytnost při realizaci projektů tohoto typu.

Řešení PERI

 • projekt přesně na míru a statické posouzení kompletního řešení jak pro podskružení mostovky tak i pro letmou betonáž
 • optimální vyladění všech systémů a postupů
 • letmá betonáž za použití stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT
 • podpěrná skruž v předmostí nesla bednění komorového průřezu mostovky, sestavené z panelů nosníkového stěnového bednění
 • maximální přispůsobení stěnového nosníkového bednění měnícímu se průřezu mostu
 • praktické řešení s variabilně uchyceným bedněním dna a s tvárným ocelovým plechem mezi bedněním stěny komory a horní deskou