You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most Třanovice - Nebory

Informace o projektu

Místo stavby: Třanovice, Česká republika

Most překlenuje dálnici D48 a tok Mlýnka.

 • devítipolový most s jednotrámovým tvarem mostovky
 • výška trámu 1,80 m, v místech trámů s náběhy 2,90 m
 • délka mostu 290 m, šířka mostu 11,80 m
 • metoda výstavby - lehká skruž s překládanými bednicími stoly

Požadavky

 • rozdělení stavby do 6 stavebních etap
 • opakované použití nasazeného materiálu bednění a lešení
 • zajištění průjezdu nad dálnicí, překlenutí toku Mlýnka, terénních zlomů a svabu u opěry

Zákazník

EUROVIA CS, a.s., závod Ostrava

Výhody pro zákazníka

 • minimalizování potřeby jeřábu nasazením flexibilního, lehkého a únosného systému lešení PERI UP s ruční montáží
 • cenově výhodné řešení s opakovaně použitelnými bednicími stoly VARIO GT 24
 • zahrnutí vlastních zásob materiálu zákazníka do celkového řešení
 •  
Ing. Zbyněk Brát, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Zbyněk Brát
hlavní stavbyvedoucí

Spolupráce s firmou PERI se nám opět osvědčila. Již ve fázi plánování bylo v návrhu počítáno s naší vlastní zásobou materiálu, který byl optimálně využit a doplněn produkty PERI. Mohli jsme tak využít zakoupené podpěrné věže ST-A4 a lešení PERI UP. Bednění mostovky řešené předem připravenými sestavami nám urychlilo a usnadnilo práci.

Řešení PERI

 • podepření mostovky lehkou skruží ze systému PERI UP Flex
 • nasazení bednicích stolů VARIO s možností rektifikace a opakovaného použití
 • překlenutí dálnice, toku i terénních zlomů systémem podpěrných věží ST-A4