You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Mostní estakáda Trmice

Informace o projektu

Místo stavby: Trmice, Česká republika

Vrchní stavba vyrobená technologií spřažené konstrukce vytváří dva protisměrné oblouky ve tvaru písmena S a obě samostatné části jsou neseny devětapadesáti pilíři ve tvaru Y.

Typ konstrukce: trámový most
Celková délka: 1 083 m
Výška: max. 27 m
Počet pilířů: 59

Požadavky

 • hladký, lehce pohledový beton 
 • čisté provedení spár a spínacích míst 

Zákazník

Metrostav a.s., Divize 4, Praha

Výhody pro zákazníka

 • nákladově hospodárné díky pronajímatelným systémovým prvkům
 • minimalizace množství nasazeného materiálu i pracnosti při přemísťování
 • žádné omezení železniční dopravy v průběhu celé doby výstavby
Pavel Kouba, vedoucí projektu
Pavel Kouba
vedoucí projektu

Firma PERI pro výrobu pilířů a vrchní stavby navrhla opravdu hospodárné řešení. Technologie bednění pilířů, vzepřeného do zavěšených rámů značně snížila náklady a bednicí vozy pro výrobu mostovky dodané firmou PERI vyloučily komplikace s výlukami dopravy, které by nastaly v případě nutnosti přemostění železniční tratě.

Řešení PERI

 • systémové řešení s bednicím vozem pro spřaženou konstrukci
 • na míru vyrobené a předmontované bednění z prvků VARIO GT 24
 • bednění dříků překládané na konzolách CB 240
 • výroba hlavic pilířů s horizontálně nasazenými opěrnými rámy SB jako podpěrami stěnového nosníkového bednění VARIO GT 24
 • spínací místa přizpůsobené projektu stavby
 • ramenáty z běžných dílů vložené do sestav VARIO a zdvojení ocelových závor pro společnou betonáž