You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Duchodní centrum - kostel Brno-Lesná

Informace o projektu

Místo stavby: Brno, Česká republika

 • kostelní věž - pravoúhlý trojúhelník s délkami odvěsen 5,6 m x 5,6 m
 • horní část věže rozšířena pro vyhlídku na čtvercový půdorys
 • výška věže 31 m
 • podzemí 38,5 m x 30 m pro garáže a zázemí
 • kostelní budova s kruhovým půdorysem o poloměru 12,5 m, zastropená kopulí ve výšce cca 18 m 

Požadavky

 • většina betonových konstrukcí v pohledové kvalitě
 • veškeré spárořezy obvodových stěn garáží, kostelní věže a stropu garáží podléhaly schválení architekta stavby
 • variabilní systémy bednění s jednoduchou montáží

Zákazník

VALENS, s.r.o.

Výhody pro zákazníka

 • systémové řešení všech částí stavby
 • vytvoření betonových konstrukcí v pohledové kvalitě dle požadavku projektu
 • variabilní systémy umožňující snadnou montáž
 • modulové lešení s bezpečnou a rychlou montáží
 • dodávky materiálu přesně podle potřeb a požadavků stavby

Řešení PERI

 • obvodové stěny řešeny nosníkovým stěnovým bedněním VARIO, vyrobeným přímo na míru dle potřeb stavby
 • kruhové stěny řešeny s kruhovým bednění RUNDFLEX
 • pro stěny u stávající budovy nasazen systém rámového bednění TRIO jako jednostranné s opěrnými rámy SB
 • kruhové sloupy řešeny systémem sloupového bednění SRS
 • podepření konstrukce věže systémem lešení PERI UP