You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Expozice tragédie na Ploštině

Informace o projektu

Místo stavby: Ploština, Česká republika

 • nová expozice s archeologickými nálezy a představením přírodních poměrů, místní fauny a flóry
 • objekt elipsovitého tvaru, zapuštěný z důvodu svažitého charakteru pozemku do terénu
 • stavba umístěna do terénní vlny, kterou doplňuje a částečně z ní vystupuje svou „zvlněnou“ střechou, která je navržena jako zelená, vegetační a pochozí
 • objekt na ploše 1 000 m2 s výškou 7,8 m
 • betonová, monolitická konstrukce s kombinací stěnového a sloupového systému

Požadavky

 • návrh systémů bednění pro zhotovení vnitřních betonových konstrukcí z  pohledového betonu v kvalitě PB3
 • příprava speciální systému bednění z důvodu velmi rozmanitého tvaru objektu včetně finálního otisku v pohledovém betonu
 • zhiotovení štítové železobetonové stěny sousedního objektu v pohledové kvalitě s uspořádaným modulem spár a spínání

Zákazník

Navláčil stavební firma, s.r.o., Zlín

Výhody pro zákazníka

 • příprava bednění dle požadavků projektu
 • odbornost, flexibilita a technická podpora společností PERI
 • dodání nejvhodnějších systémů pro dodržení požadavků na kvalitu betonových ploch
 • stálá podpora zákazníka v průběhu celého projektu
Josef Sába
stavbyvedoucí

Stavbu provázela náročná příprava. Vzhledem k nepravidelnému tvaru půdorysu bylo nutné připravit speciální systém bednění, a to včetně požadovaného finálního otisku v pohledovém betonu. Právě kvůli těmto výzvám oceňuji odbornost, flexibilitu a technickou podporu zástupců společnosti PERI.

Řešení PERI

 • návrh nasazení panelů nosníkového bednění VARIO GT 24 spojených kloubovými spojkami pro umožnění nastavení různých úhlů zakřivení mezi panely
 • využití připravených samostatných panelů bednění VARIO GT 24 na rovné železobetonové vnitřní stěny
 • bednění sloupů systémem QUATTRO s možností přemístění celého sloupu včetně stabilizátorů a betonářské plošiny jeřábem
 • bednění štítové stěny rámovým systémem MAXIMO s možností betonáže 9,00 m vysoké stěny v jednom záběru