You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

KIC Hradec Králové

Informace o projektu

Místo stavby: Königgrätz, Česká republika

Budova studijní a vědecké knihovny s půdorysem ve tvaru písmene X.

Architekti Roman Brychta, Adam Halíř a Petr Lešek, Praha

Požadavky

  • definovaný modul spár pro stěny i stropy
  • určený modul spínání u stěn
  • hladký pohledový beton bez pórů a rozdílných odstínů
  • použití samozhutnitelného betonu

 

 

 

Zákazník

VCES a.s. závod VHS, Hradec Králové

Výhody pro zákazníka

Vynikající výsledný povrch betonu učinil nátěr fasády zbytečný.

Miloš Filipi, stavbyvedoucí: KIC Hradec Králové
Miloš Filipi
stavbyvedoucí

O bednění PERI jsme uvažovali již ve fázi projektu staby, protože již v té době byl určen modul spár 2,5 x 3,3 m. S technickým oddělením byla prověřena únosnost dílců VARIO s ohledem na použití SCC (samozhutnitelného betonu). S dosaženými výsledky je investor stavby velmi spokojen.

Řešení PERI

  • panely stěnového nosníkového bednění o velikosti 3,3 x 2,5 m s flexibilním umístěním závor
  • test proveditelnosti uskutečněný týmem pohledového betonu (architekt, stavitel, dodavatel betonu, dodavatel bednění) na zkušební stěně
  • překližka přišroubovaná zezadu
  • VARIO GT 24 s umístěním závor podle modulu spínání