You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

AZ Tower, Brno

Informace o projektu

Místo stavby: Brno, Česká republika

 • v roce 2012 nejvyšší budova v České republice
 • 32 podlaží s prostorem pro kanceláře, bydlení, obchody i restauraci
 • výška budovy 111 m                                                    
 • železobetonová konstrukce s nosnými stěnami schodišť, výtahových šachet a obvodových stěn, z nichž východní mění v průběhu výšky dvakrát sklon

Požadavky

 • výšková budova ve tvaru písmene R
 • rychlá výstavba s minimálním nasazením jeřábu
 • bezpečná práce v jakékoliv výšce

Zákazník

PSJ, a.s., Jihlava

Výhody pro zákazníka

 • zajištění bezpečného pracovního prostoru pro personál stavby v jakékoliv výšce s lávkami ze systému RCS
 • kombinace systémů PERI umožnila rychlou výstavbu – jedno podlaží za 10 dnů
 • VARIO GT 24 pro snadné přizpůsobení všem odchylkám pravoúhlého prostoru
 • práce téměř bez použití jeřábu se šplhavým systémem RCS 
Petr Smrž, hlavní stavbyvedoucí
Petr Smrž
hlavní stavbyvedoucí

Zvolení hydraulicky posuvných lávek s připojeným stěnovým bedněním se ukázalo jako ideální řešení jak z hlediska BOZP, tak i z hlediska nároků na jeřáby. Taktéž způsob řešení podpěry pro bednění vně vykloněné fasádní stěny byl výborný, neboť umožnil dodržení napjatého harmonogramu stavby.

Řešení PERI

 • stěny výtahových šachet a schodišť bedněny osvědčeným systémem TRIO
 • kruhové průřezy sloupů vytvořeny ze sloupového bednění SRS
 • nosníkové bednění VARIO GT 24 pro vytvoření obvodových stěn
 • posouvání bednění obvodových stěn na lávkách šplhavého systému RCS
 • stropní desky všech podlaží zhotovovány pro 1 záběru na podlaží s pomocí bednění MULTIFLEX