You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT Bednicí vůz pro spřaženou konstrukci VCC

Přehled

U spřažených železobetonových mostů splňuje bednicí vůz sestavený z dílů VARIOKIT maximální požadavky stavby. Vyznačuje se velkou tuhostí jak v podélném tak i v příčném směru. Bednicí vůz pojíždí na válečcích, které jsou namontovány na vazbách ocelové konstrukce. Válečky jsou řiditelné, a proto lze bez problémů projíždět také malými poloměry. Základem bednicího vozu je podélný příhradový nosník, který sestává ze spodních nosníků systému HD 200. Jeho délku lze přitom modulárně upravovat.

Přizpůsobení individuálním rozměrům stavby
Příčné příhradové vazby jsou kompletně vytvořeny ze systému VARIOKIT, který umožňuje ideální přizpůsobení rozměrům stavební konstrukce.

Nákladově efektivní řešení
Systém VARIOKIT umožňuje neomezenou volbu roznášecí šířky příčné příhradové vazby. Tímto způsobem lze materiál optimálně využít po statické stránce a dosáhnout tak mimořádně hospodárného řešení.

Rychlost montáže
Rychlá montáž díky standardním spojovacím dílům ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT.


Technický popis

  • doprava nebo práce pod mostem nejsou narušeny
  • vysoká přizpůsobivost k nejrůznějším tvarům a velikostem stavební konstrukce díky systému VARIOKIT
  • podélný příhradový nosník zajišťuje optimální rozložení sil a chrání nosník mostu před bodovým přetížením
  • vysoké bezpečnostní standardy

Download