You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Městský okruh - úsek Chebská - Karlovarská

Informace o projektu

Místo stavby: Plzeň, Česká republika

 • most přes pozemní komunikaci SO 1101
 • jednopolová železobetonová klenbová konstrukce
 • délka 32,82 m, šířka 28,2 - 52,7, výška 9,43 m

Požadavky

 • dodání mostovky na celý most najednou
 • betonáž mostu ve 3 etapách

Zákazník

Metrostav a.s., Praha 8

Výhody pro zákazníka

 • dodání kompletního bednění a podpěrného lešení od jednoho dodavatele s minimem tesařských prací
 • kompletní technické řešení i statické výpočty
Zbyněk Keller
stavbyvedoucí

Návrh skruže biokoridoru ze systému lešení PERI UP,  závor SRU a GRV a nosníků GT 24 byl velmi dobrou volbou vzhledem k tvaru konstrukce a založení ve spádu 6 %. Z důvodu náročnosti harmonogramu jsme zvolili kompletní podskružení s jednou sadou záklopu bednění. Po zabetonování všech dilatací a geodetické kontrole konstrukce nás velmi překvapila tuhost skruže s minimální deformací kolem 1 cm.

Řešení PERI

 • základy bedněny systémem rámového bednění TRIO
 • hlavní část bednění mostovky tvořilo nosníkové bednění VARIO nasazené v horní části v kombinaci se systémem GRV, který umožňuje vytvoření požadovaného, obloukového  tvaru
 • návrh a dodání atypických dílů
 • pro podepření konstrukce použita stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT a lešení PERI UP