You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Zelený most u Žehuně

Informace o projektu

Místo stavby: Žehuň, Česká republika

  • zelený most přes dálnici D11 s téměř 10 m vysokou klenbou, překlenuje vozovku šířky 36 m wide v délce 75 m 

Požadavky

  • napjatý časový harmonogram
  • betonářské úseky zhotovovány metodou s přeskakovanými záběry o délce 10 m

Zákazník

PSVS, Praha

Výhody pro zákazníka

  • dodávka velkého množství dílů zvládnuto v souladu s termíny harmonogramu
  • získání časové rezervy díky snadné a rychlé montáži jednotlivých systémů PERI
Milan Jerábek, stavbyvedoucí
Milan Jerábek
stavbyvedoucí

Kvůli opožděnému zahájení stavby byla doba výstavby mostu zkrácena, délka mostu však byla naopak prodloužena. Zvolili jsme tedy podskružení celé konstrukce najednou. Dodávka velkého množství dílů včetně variabilních nosných prvků GRV byla zvládnuta v souladu s termíny harmonogramu. Kompletní dodávka skruže a přítomnost šéfmontéra PERI na stavbě po celou dobu výstavby byla pro nás dobrou volbou.

Řešení PERI

  • podpěrné lešení a bednění tvarově i staticky optimálně přizpůsobené
  • potřebné množství materiálu vyskladněné a poskytnuté ve velmi krátké době
  • detailní vypracování prováděcího projektu
  • přítomnost šéfmontéra PERI na stavbě
  • podpěrné lešení ze systému PERI UP Rosett