You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

22
srp
22
srp

Podpora a spolupráce zaručují úspěch projektu

22. 8. 2023


Administrativní budova Roztyly Plaza, Praha

Elegantní budova nabídne přímo u stanice metra 21 700 m2 moderních kancelářských prostor v 7 nadzemních podlažích, 1 600 m2 obchodních ploch v přízemí, střešní terasu, moderní kantýnu s kavárnou a 330 parkovacích míst v suterénu. Pro veřejnost zde vznikne parkoviště P+R se zhruba stovkou míst.

Nezávisle na rozsahu projektu a jeho náročnosti přispívá projektové řešení bednění a lešení významně k hospodárnosti realizace. Velmi dobré je, když se také technická podpora stavby od samého počátku začlení do týmu.

Tento projekt byl zahájen v lednu loňského roku a jeho dokončení je plánováno na prosinec 2023. Firma PERI byla oslovena vzhledem k předchozí dobré spolupráci, výhodám oproti konkurenci, blízkosti skladu a technické, obchodní a logistické podpoře zákazníka.

Důležitým požadavkem projektu bylo kromě jiného i efektivní využití nájemního materiálu bednění a lešení, rychlost výstavby a v neposlední řadě vytvoření prostor s viditelnými plochami betonu se zvýšenou pohledovostí PB2, za použití standardního bednění.

Firma PERI navrhla pro bednění stěn systém rámového bednění TRIO, který se správně zvolenou bednicí deskou umožňuje dosažení povrchu betonu s kvalitou odpovídající PB2.

Stavba obsahovala kromě jiného také velké množství kruhových sloupů, které mají v nižších podlažích tvar V. Zde byl nasazen systém ocelového kruhového bednění SRS v některých místech s dřevěnými zárodky a v případě zdvojených sloupů ve tvaru V se systémem bednění TRIO a ramenátovými vložkami.

Pro část konstrukce s vysokými stropy bylo zvoleno vzhledem k jednoduché montáži a demontáži podepření věžemi ST 100 s výškou 6 m a pro dočasné podepření nesamonosných částí stropů podpěry s vysokou únosností PERI UP HD Flex.

Na stavbu bylo dodáno také 2 000 m2 nosníkového stropního bednění MULTIFLEX s plnostěnnými nosníky VT 20, které bylo podepřeno stojkami PEP Ergo.

Bezpečnost v jednotlivých dokončených podlažích zajistilo nasazení bezpečnostního systému pro dočasnou ochranu před pádem z výšky PROKIT.

Velmi přínosná pro bezproblémový průběh výstavby byla podpora a pravidelná účast technika PERI na stavbě a okamžitá pomoc při řešení jakýchkoli změn a vznikajících problémů.