You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

03
srp
03
srp

Optimalizace doby výstavby šplháním nezávislým na jeřábu a komplexním zajištěním bezpečnosti práce

3. 8. 2015


Tisková zpráva

3. 8. 2015
Sydney, Austrálie
  • Tisková zpráva (cz)
  • 5 518 znaků (bez mezer)
  • 6 x foto
  • 54.7 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

International Towers Sydney ITS, Barangaroo South, Sydney, Austrálie

Část města Sydney, nacházející se západně od centra, se díky odvážnému projektu Barangaroo Redevelopment podstatně změní. V prostoru bývalého kontejnerového přístavu na ploše 22 hektarů vznikne nová, velmi moderní oblast určená pro práci i pro život. Centrum komplexu zvaného Barangaroo South, které vzniklo iniciativou Lenda Lease, tvoří tři výškové administrativní budovy, International Towers Sydney (zkráceně: ITS).

Věžové stavby tohoto komplexu ITS s 39, 43 a 49 podlažími ční až do 217 m. Tyto stavby, společně s třípodlažní společnou spodní částí, mají celkem 320 000 m² užitné plochy. Od roku 2016 zde budou mimo jiné vytvořeny ideální pracovní podmínky s výborným dopravním spojením pro několik tisíc zaměstnanců australské banky Westpac a auditorské a poradenské firmy KPMG.

Návrh bednění a koncepce bezpečnosti práce
Aby mohl být přesně dodržen velmi napjatý časový harmonogram výstavby, vypracovali technici PERI Austrálie obsáhlý návrh bednění a zajištěníbe zpečnosti práce s nasazením šplhavé ochranné stěny LPS. Použitím mobilní hydraulické soupravy zkracuje řešení PERI potřebu cenného pracovního času jeřábu a urychluje postup výstavby na tomto velkém staveništi. Doplňkem tohoto návrhu byla i možnost již od počátku obedňovat stropy spodní stavby systematickým montážním postupem rychle a hospodárně s pomocí lehkého hliníkového stropního bednění GRIDFLEX s nosným roštem a stropními stojkami PEP.

Opláštění připravené přesně na míru
Zakrytí lehkými díly šplhavé ochranné stěny LPS firmy PERI spolehlivě chrání personál stavby v horních podlažích, na kterých jsou právě prováděny práce, před pádem z výšky. Lehké mřížové panely s malými oky se na jedné straně starají o velkou bezpečnost a ochranu před větrem, na straně druhé propouští dostatečné množství světla do budovy a zároveň snižují zatížení stavby na kotvy. Ochranné stěny na komplexu výškových budov ITS jsou 18,50 m vysoké a nabízí zabezpečení více než 5 podlaží najednou.
Vzhledem k vysoké flexibilitě systému LPS mohli technici PERI ochranné stěny velmi snadno přizpůsobit projektu a nejpřísnějším požadavkům na zabezpečení. Aby bylo možné stěnu variabilně upravit podle půdorysu budovy, jsou mřížové díly uspořádány teleskopicky. S pomocí detailního návrhu připraveného přesně podle projektu jsou i ty nejmenší mezery uzavřeny. Vylučuje to bezpečnostní riziko ve všech úsecích stavby. Sklopné zakrytí ve spodní části šplhavé ochranné stěny se stará například o bezpečnost práce v níže položených úrovních.
Řešení PERI také zohlednilo měnící se výšky jednotlivých podlaží mezi 3,80 m a 5,50 m. V neposlední řadě se pracovní lávky při okrajích stropů s větším pracovním prostorem, až o 75 cm, postaraly o to, že mohly být železobetonové stropní desky spolehlivě předepnuty.

Bez jeřábu
O bezpečnost a optimalizované pracovní postupy se starají mobilní, hydraulické šplhavé soupravy systému LPS. Pro přemísťování dílů ochranné stěny tak není potřeba jeřáb. Již časně ráno může být bedněno a betonováno a současně i šplháno, což urychluje postup výstavby. Pro dočasné uskladnění a přemísťování materiálu byly v návrhu šplhavého bednění PERI integrovány dvě posuvné lávky RCS. Dodatečnou bezpečnost zajišťuje vybavení ochrannou stěnou nad i pod lávkou RCS.

Šplhavá ochranná stěna LPS
Alternativou k běžnému uzavření opláštěním je lehká PERI LPS, neboli Light Protection Screen. Podobně jako již prověřený systém RCS se ochranná stěna LPS posunuje směrem vzhůru také po kolejnicích. To znamená, že soupravy jsou se stavební konstrukcí spojeny i v průběhu procesu šplhání, ať už se pohybují s pomocí jeřábu nebo bez něj.
Lehké mřížové díly LPS je možné namontovat snadno a v rekordním čase a jsou ve srovnání s běžným opláštěním kompletně pronajímatelné. Tím, že jsou mříže koncipované jako teleskopické, umožňují uložení a tím i dopravu celých kompletních šplhavých souprav na stavbu na nákladních automobilech ve stozích.