You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

01
led
01
led

Bednění různých průřezů tunelu s prvním plně hydraulickým bednicím vozem s pásovým pohonem

1. 1. 2023


Tisková zpráva

1. 1. 2023
Rakousko
  • Tisková zpráva (en | de)
  • 4 796 znaků (bez mezer)
  • 7 x foto
  • 61.8 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Příjezdový tunel na most před Dunaj, dálnice A 26, Linec, Rakousko, Rakousko

Dálnice A 26 představuje jeden z nejdůležitějších projektů infrastruktury rakouského města Linec a jeho okolí, který zajistí odlehčení městské dopravní sítě. Pro realizaci projektu bylo klíčem k úspěchu inovativní, bezpečné a efektivní řešení od firmy PERI, spojené s rozsáhlou podporou projektu. Zajímavostí byl první plně hydraulický tunelový bednicí vůz s pásovým pohonem, který speciálně pro tento projekt vyvinuli technici v Rakousku.

Od května 2020 probíhají tunelové stavební práce na severní a jižní straně Dunaje pro budoucí nájezdy a výjezdy k novému mostu přes řeku Dunaj. Ke snížení hluku a znečištění ve městě přispívá fakt, že je velká část tunelu vedená pod zemí. Pět různých průřezů tunelu, změny tvarů, úzké poloměry mezi 50 m a 750 m v zakřiveních a různá stoupání byly jen částí výzev, které bylo třeba překonat pro dokončení 1 600 m dlouhého příjezdového tunelu k novému visutému mostu přes Dunaj. .

Řešení: tunelový bednicí vůz s pásovým pohonem

Pro stavební společnost byly během provádění projektu největší prioritou pracovní metody zaměřené na řešení a spolupráci. Technici firmy PERI vyvinuli pro tento rakouský projekt první plně hydraulický tunelový bednicí vůz na míru s pásovým pohonem a hmotností 250 t. Tento vůz sám o sobě stačil pro bednění různých průřezů tunelu celkem ve 170 betonářských úsecích. Protože úzké poloměry zakřivení znesnadňovaly přepravu bednicího vozu, byl k jeho přesunu použit inovativní pásový systém. Kromě toho bednicí vůz zaujal svými rozměry – 8,07 m na výšku, 14,5 m na délku, 10,7 m na šířku v režimu pro posun a 11,2 m na šířku v režimu pro betonáž.

Firma PERI se osvědčila také při podpoře projektu. Sestavení bednicího vozu před vstupem do tunelu proběhlo pod vedením šéfmontéra PERI. Jen krátce poté byl dokončen první betonářský záběr, takže mohlo být další den odbedněno a bednicí vůz se mohl efektivně a úsporně přesunout do dalšího betonářského záběru.

Pojízdné izolační a armovací vozy ze stavebnice VARIOKIT

Před nasazením tunelového bednicího vozu byl použit pojízdný, 6 m dlouhý izolační vůz s gumovými pneumatickými koly a elektromotorem pro izolační práce. Následně byl použit armovací vozík přizpůsobený délce bloku 12 m, jehož princip je podobný izolačnímu vozíku. Oba vozy jsou smontovány ze stabilního základního rámu VARIOKIT, na kterém bylo postaveno lešení PERI UP přizpůsobené průřezům. Tím byla umožněna rychlá a ekonomická přestavba a přesun vozů. Nasazené lešení PERI UP dále sloužilo personálu na stavbě jako pracovní plošina. Pohon byl nakonec řízen integrovaným hydraulickým systémem.

Rozsáhlá podpora projektu firmou PERI

Technici PERI z Rakouska ve spolupráci s PERI Infrastructure Sales Support Unit vyvinuli řešení projektu na míru odpovídající všem požadavkům klienta, které spojovalo inovativní a ekonomické řešení s výjimečnou kvalitou produktů a zákaznickým servisem. Zákazník hledal z důvodu složitých tvarů a dalších náročných podmínek koncepci, která s sebou přináší vysokou míru optimalizace. Firma PERI se intenzivně zapojila již ve fázi plánování, kdy poskytovala podněty zaměřené na řešení projektu. Ve fázi provozní realizace probíhala mezi stranami neustálá komunikace, což znamenalo, že bednicí systémy mohly být na staveništi použity optimálním způsobem a projekt byl dokončen podle plánu.