You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

08
led
08
led

Beton a baroko: bednění a lešení pro berlínské Humboldtovo fórum

8. 1. 2021


Městský zámek Humboldtovo fórum, Berlín

S Humboldtovým fórem se v prosinci 2020 otevřelo centrum umění, kultury, vědy a vzdělávání v historickém centru Berlína. Firma PERI dodala pro obnovu berlínského zámku velké množství hospodárných řešení s bedněním a lešením, která byla připravena přesně podle potřeb a možností tohoto projektu. Kromě promyšlených projektových řešení byla přínosem ke zdárnému splnění všech požadavků a dodržení časového harmonogramu stavby především podpora firmy PERI po celou dobu trvání tohoto projektu.

Mezi Braniborskou bránou a Alexandrovým náměstím, v blízkosti Muzejního ostrova, Humboldtovy univerzity a berlínského dómu, se v historickém a kulturním centru Berlína nachází obnovené Humboldtovo fórum. Tento významný projekt vznikl rekonstrukcí císařského zámku, který byl v roce 1945 silně poškozen a později kompletně zbourán. V poválečné době postavilo vedení NDR na tomto místě Palác republiky. Po demolici paláce před několika lety, z důvodu velkého zamoření azbestem, zde vznikl volný prostor pro obnovu zámku.

Architektura protikladů

Architektura Humboldtova fóra vychází z návrhu italského architekta Franca Stelly a je utvářena protiklady. U nového pojetí berlínského zámku je spojeno tradiční řemeslo s nejmodernější technikou a baroko s pohledovým betonem. Byly přitom zachovány architektonicky velké části původní budovy a spojeny s moderními stylovými prvky. 180 m dlouhá, 120 m široká a 35 m vysoká vnější část budovy stejně jako 70 m vysoká kupole září v historickém baroku, zatímco uvnitř vzniká moderní sídlo světových kultur. Humboldtovo fórum, muzejní a vědecké centrum a místo pro setkávání, se věnuje dialogu mezi světovými kulturami a bude nabízet kromě mezinárodních sbírek a historických vědeckých prací také prostor pro část sbírky Centrální a zemské knihovny.

Rychlý postup výstavby

Poté, co Německý spolkový sněm již v roce 2002 rozhodl o obnově berlínského zámku jako Humboldtova fóra, byl tehdejším prezidentem Joachimem Gauckem v roce 2013 konečně položen základní kámen.

Pro urychlení postupu prací během realizace hrubé stavby zde bylo denně nasazeno velké množství bednění a lešení PERI. V krátkém čase bylo na této stavbě spotřebováno celkem 85 000 m³ betonu a 16 000 t oceli. Vedle nasazení moderních a časově úsporných systémů bylo důležitou součástí celkového řešení PERI i zohlednění všech požadavků stavby. Promyšlená technika zaručující bezpečnost práce, zhotovení atypických, předem smontovaných bednicích dílců, řízení projektu vedoucím projektu z firmy PERI a plánování a dodání bednění i lešení jedním dodavatelem měly velmi pozitivní vliv na průběh výstavby a její urychlení.

Úspora času při bednění stěn a sloupů
V Berlíně bylo nasazeno současně více než 6 000 m² rámového bednění MAXIMO. Zde přispěl ke značné úspoře času především způsob jednostranného spínání bednění při obedňování a odbedňování, při kterém není na druhé straně bednění potřebný další montér. U bednění MAXIMO se nepoužívají trubičky ani kónusy. Sloupové bednění QUATTRO se přemísťuje jeřábem najednou jako kompletní souprava s připevněnou betonářskou plošinou a integrovaným žebříkovým výstupem, všechno zabezpečené proti pádu z výšky.

Stropní bednění s rychlým sledem taktů
Při obedňování železobetonového stropu bylo navrženo nasazení 10 000 m² systému SKYDECK. S ohledem na malou hmotnost jednotlivých systémových dílů z hliníku, mohlo být také snadno obedňováno i odbedňováno. Systém padací hlavy zajistil rychlý sled taktů při menším množství nasazeného materiálu. Panely a podélné nosníky byly vždy po jednom dnu uvolněny pro nasazení v dalším záběru. Bednění stropů v místech s velkou světlou výškou bylo podpíráno lehkými hliníkovými stropními stojkami MULTIPROP, které lze bez problémů s pomocí rámů MRK propojit do podpěrných věží.

Komplexní řešení
Vzhledem k tomu, že byly techniky PERI navrženy překládané lávky CB zavěšované na vnější straně, nebylo při výstavbě hrubé stavby použito žádné fasádní lešení. Pro hlavní portál na západní straně vyrobila firma PERI v Berlíně atypickou bednicí formu zcela dle specifikace projektu a dodala ji na stavbu připravenou k okamžitému nasazení – navrženou přesně na míru, smontovanou, dodanou v termínu a vzhledem k předem definovaným fixním cenám také s maximální garancí nákladů. Pro obednění obloukových železobetonových stěn kupole bylo použito kruhové bednění RUNDFLEX se sklápěcími lávkami FB 180. V konečné fázi prací bylo na kupoli nasazeno podpěrné a pracovní lešení PERI UP.