You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

01
zář
01
zář

Celý stavební projekt ve vysoké kvalitě pohledového betonu

1. 9. 2022


Tisková zpráva

1. 9. 2022
Německo
  • Tisková zpráva (de)
  • 7 997 znaků (bez mezer)
  • 10 x foto
  • 103.8 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Nový areál školy Bayernkaserne Süd, Mnichov, Německo, Německo

Při kombinaci složitých stavebních procesů a vysokých požadavků na pohledový beton je nezbytná vysoká úroveň kompetencí a partnerská spolupráce všech účastníků stavby.

Na území bývalých kasáren v mnichovské čtvrti Freimann vzniká nový, moderní areál školy. Ve dvou blocích budov se nachází základní škola s dvojitou sportovní halou a školkou a gymnázium s trojitou sportovní halou a bazénem. Společná jídelna, podzemní garáž a venkovní sportoviště doplňují rozsáhlou plochu o velikosti 50 000 m². Do roku 2030 by mělo být v nové čtvrti Neufreimann, na území bývalých kasáren, vybudováno více než 5 000 bytů pro 15 000 obyvatel.

Složitý průběh stavby

Stavební společnost LEONHARD WEISS dokončila z větší části hrubou stavbu dle stanoveného časového harmonogramu a s příkladnou kvalitou provedení na podzim 2022. To byl vzhledem k obtížnosti a rozsahu těchto náročných stavebních prací skvělý výkon. Technici společnosti PERI podporovali přípravu stavby od samého počátku kompetentním plánováním bednění pro pohledové betonové stěny, návrhem lešení pro sportovní haly a bazén, stejně jako prováděním prací s včasným zajištěním velkého množství materiálu a přípravou bednění pro pohledový beton.

Náročný průběh stavby vyžadoval při zohlednění masivních stavebních dílů detailní prováděcí plán ve všech fázích výstavby. V některých případech bylo nutné vytvoření podepření od nižších pater až do pátého podlaží. Zejména přeprava a konečná montáž 32 m dlouhých a 4 m vysokých ocelových příhradových nosníků nad oběma sportovními halami určily přesně definovaný harmonogram výstavby. Jako třešničku na dortu dodal zkušený tým na stavbě naprosto působivou kvalitu pohledového betonu SB3.

Stěny a sloupy z pohledového betonu

Pro stěny betonované na místě v kvalitě pohledového betonu SB3 bylo nasazené rámové bednění MAXIMO Struktur opatřené třívrstvými bednicími deskami. Zvláštností zde bylo půlkruhové vyfrézování, které koncipovala společnost LEONHARD WEISS ve spolupráci s architektem. Tento neobvyklý prvek zajišťoval betonový povrch odpovídající vysokým architektonickým nárokům a zároveň splňoval bezpečnostní požadavky pro následný školní provoz. Stěnový systém MAXIMO navíc umožňoval rychlé bednění: u stěn z pohledového betonu díky spojování panelů z jedné strany univerzálním zámkem BFD, u stěn bez požadavků na pohledovou kvalitu dodatečně s použitím jednostranného spínání MX bez distančních trubek a kónusů. Stávající zkušenosti pracovníků stavby se systémy PERI již nevyžadovaly další zaškolení a od samého počátku tak minimalizovaly nákladové hodnoty za bednění stěn.

Na dvoře základní školy upoutá pozornost určitě alpské panorama jako velkoplošná betonová nástěnná malba. Také zde podporovala stavbu montážní sekce firmy PERI v sídlu ve Weißenhornu přípravou zdvojené bednicí desky, která zobrazovala přesně podle předlohy obrysy vrcholků hor. Částí obsáhlého řešení PERI byla také speciální forma z nosníkového stěnového bednění VARIO pro zhotovení štíhlých železobetonových sloupů z kvalitního pohledového betonu, projektovaná pro různé výšky a kruhové i obdélníkové průřezy. 

Důležité podpěrné systémy

Markantní na obou školních budovách jsou zelené, přesazené střešní terasy a velkoryse uspořádané vstupní haly a schodiště. Také obě sportovní haly, spojené se základní školou a gymnáziem, a plavecký bazén kladly vysoké požadavky na plánování a provádění stavby. Pro úspěch projektu zde byl velmi důležitý správný výběr vhodných podpěrných systémů. Dle různých konstrukčních podmínek bylo nutné spolehlivě přenášet vysoké liniové a plošné zatížení částečně z velkých výšek. Vedle hliníkových stropních stojek MULTIPROP a vysokopevnostních podpěr HD 200 byl nasazen vzhledem k metrickému modulu především velmi flexibilní systém lešení PERI UP, který lze přizpůsobit nejrůznějším tvarům a zatížení. Například 50 m dlouhý a 25 m široký plavecký bazén byl opatřen lešením o rozměrech 1,00 m na 1,00 m, aby bylo možné bezpečně přenášet zatížení až 35 kN/m² ve výšce téměř 10 m. Také u obou sportovních hal bylo nasazeno lešení PERI UP. Zde byly pro výšku do 8,00 m a plošné zatížení do 30 kN/m² umístěny sloupky v modulech po 1,00 m a 1,50 m.

Lešení PERI UP nebylo v Mnichově nasazeno pouze jako podpěrné lešení, ale také jako fasádní. Stavbu lešení prováděla firma Gerüstbau Schäfer, která byla zodpovědná za odbornou montáž lešení a konstrukci prostorového podepření.

Ta největší podpora

Firma PERI pomáhala se zvládnutím náročných stavebních opatření od samého počátku až do konce. Již ve fázi projektování tvořily například plány umístění s odpovídajícím zobrazením stěn důležitý podklad pro konstruktivní pracovní diskuse s architekty a investory. Plánování materiálu PERI během výstavby zajistilo odpovídající schopnost dodávek tak, aby bylo možné pokrýt vysoké požadavky na materiál v požadovaném čase pomocí rozsáhlé sítě skladů PERI. Důležité bylo také to, že se vedení stavby mohlo spolehnout na kompetentní partnery ze strany LEONHARD WEISS a PERI, kteří se po celou dobu náležitě a v partnerském duchu doplňovali. V neposlední řadě společnost PERI iniciovala také spolupráci na projektu a partnerství společně se společností Schäfer Gerüstbau, jejichž synergický efekt rovněž přispěl k úspěšnému průběhu stavby. Velmi užitečné bylo používání online portálu myPERI, který poskytoval vedoucím stavby po celou dobu přehled o stávajících zásobách materiálu a zjednodušoval jeho vracení.