You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

02
kvě
02
kvě

VARIOKIT Systémové řešení pro výstavbu tunelů přímo v centru města

2. 5. 2019


Tisková zpráva

2. 5. 2019
San Francisco, USA
  • Tisková zpráva (de | en)
  • 4 811 znaků (bez mezer)
  • 5 x foto
  • 52.7 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Stanice metra Chinatown, San Francisco, USA

V hloubce 30 metrů pod centrem města u Golden Gate vznikala ohromná stavba. Chinatown bude po dokončení představovat konečnou stanici hlavní podzemní dráhy v San Franciscu. Nová stanice má za úkol výrazně zlepšit napojení na veřejnou dopravu v jedné z nejhustěji osídlených oblastí města. Architektonické požadavky byly pro prováděcí společnost obrovskou výzvou. Firma PERI pro tento projekt vyvinula za účelem hospodárného provedení vnitřních prostor specifické řešení s využitím stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT.

Vzhledem k tomu, že nejvyšší bod tunelu leží 17 m pod povrchem Stocktonské ulice, bylo by provádění stavby metodou hloubeného tunelu příliš náročné. Dodavatelé se proto rozhodli pro využití tzv. „Nové rakouské tunelovací metody (NRTM)“ pro realizaci ražených tunelů. Princip metody spočívá v rozdělení příčného řezu tunelu na jednotlivé sekce, které jsou postupně raženy a zajišťovány za pomoci tzv. primárního ostění (zpravidla kotvené kari sítě zajištěné stříkaným betonem). Po vyražení tunelu následuje realizace tzv. sekundárního ostění neboli litý beton do pojízdných bednicích forem.

Řešení VARIOKIT navržené podle projektu

Řešení techniků PERI pro zhotovení enormní, v průměru 15 m široké a 60 m dlouhé stanice Chinatown předpokládalo betonáž v 9m záběrech. Tunelová forma byla navržena z vysoce únosných konstrukčních dílů stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT tak, aby tvar formy respektoval geometrii projektu. Předem smontované panely bednění z příhradových nosníků GT 24 a dřevěných bednicích desek ještě více snížily hmotnost celé konstrukce oproti těžkým sestavám z ocelového bednění. Panely byly ze Stocktonské ulice spouštěny vyhloubeným otvorem do hloubky 30 m a namontovány na tunelový bednicí vůz VARIOKIT. Hydraulické zařízení urychlilo po umístění výztuže bednění tunelu. Betonáž následovala střídavě na obou stranách tak, aby byla podpěrná konstrukce udržovaná stále v rovnováze. Vibrátory namontované přímo na bednění zajišťovaly správné rozdělení a zhutnění ukládané betonové směsi.

Jiný průřez  - stejná podpěrná konstrukce

Po etablování všech procesů, mohly být 9 m dlouhé záběry, vzhledem k dovolenému tlaku betonu až do 90 kN/m2, betonovány každý za 5 až 6 hodin. Po každé betonáži bylo s pomocí hydrauliky snadno a rychle odbedněno. Tunelový bednicí vůz byl pak posunován po kolejnicích do dalšího úseku.

Po prvních deseti taktech se profil tunelu změnil. Vzhledem k flexibilitě systémové stavebnice VARIOKIT s množstvím pronajímatelných systémových dílů a teleskopickému sloupku VTC mohl být tunelový vůz se stávajícími konstrukčními díly přizpůsoben novému tvaru. Po osazení novými bednicími panely mohlo být posledních 10 úseků vzhledem k již zaběhlým procesům provedeno velmi rychle.

Individuální řešení pro bednění a logistiku v jednom

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT se vyznačuje velkou flexibilitou, únosností jednotlivých konstrukčních dílů a jejich hmotností. Specifické řešení projektu s dřevěnými panely bednění, které byly dodané na stavbu již předem smontované a s velkým podílem pronajímatelných systémových dílů umožnilo zákazníkovi velké úspory v oblasti investic, logistiky i práce. Vzhledem k velké přizpůsobivosti systému bylo možné upustit od časově a finančně náročných tesařských řešení. Podpora firmou PERI přímo na staveništi průběžně optimalizovala pracovní procesy.