You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

02
pro
02
pro

Bednění pro pylony i mostovku

2. 12. 2013


Tisková zpráva

2. 12. 2013
Osijek, Chorvatsko
  • Tisková zpráva (cz)
  • 8 168 znaků (bez mezer)
  • 6 x foto
  • 48.7 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Dálniční most přes řeku Drávu, Osijek, Chorvatsko

Stavba se dvěma oddělenými mostovkami byla cca 2 500 m dlouhá a sestávala ze zavěšeného mostu a mostů v oblasti předmostí. Tři hlavní pole mostu s rozpětím 100 m, popř. 220 m nesou dva pylony ve tvaru písmene A. Mostovky byly vyráběny metodou spřažené konstrukce. Mosty předmostí dlouhé po 1 000 m stavěné po obou stranách řeky Drávy v její záplavové oblasti tvoří prefabrikované nosníky osazené na masivních kruhových sloupech.

Za výstavbu pylonů zodpovídala firma Viadukt d.d. ze Záhřebu, mostovku pak budovala Skladgradnja d.o.o. ze Splitu. Obě stavební společnosti se při projektování a přípravě stavby spoléhaly na bednění PERI – a měly velmi rozdílné požadavky na řešení.

Spolehlivé a rychlé řešení pro výrobu sloupů a říms

Nosníkové mostní konstrukce, které vedou nad záplavovou oblastí řeky Drávy, jsou asi 1 km dlouhé. Jednotlivá pole mají pravidelné rozpětí 35 m, obě mostovky široké 13,50 m tvoří šest prefabrikovaných nosníků. Betonové předpínané nosníky vysoké 182 cm byly z části vyráběny v polní betonárce přímo na místě. S bedněním navrženým přesně na míru projektu – sestaveným převážně z běžně pronajímaných osvědčených příhradových nosníků GT 24 a vřeten SLS – potřebovali stavaři pro výrobu jednoho stavebního dílce vždy jeden den. Zatížení z mostu bylo přenášeno takto vyrobenými nosníky do masivních kruhových sloupů o průměru 180 cm s rozšířenými hřibovými hlavicemi. Ocelová zvláštní konstrukce bednění, vyrobená firmou PERI na míru, umožnila jejich rychlou betonáž a zároveň zaručila nejlepší kvalitu povrchu betonu.

Pro výrobu říms mostu na vnějších a vnitřních stranách mostovky vypracoval tým PERI řešení využívající stavebnici pro inženýrské stavby VARIOKIT. Pro zhotovení velkorozměrové římsy na vnějších hranách o rozměrech 80 cm x 35 cm byl nasazen římsový vozík, který je možné velmi rychle přemísťovat. Ukotvení do stavební konstrukce nebylo nutné, protože horizontální síly byly přenášeny třením – takové řešení je hospodárné a přináší úspory. Protilehlé římsy na vnitřních hranách mostovky byly zhotoveny s pomocí konstrukce zkombinované ze systémových dílů stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT a modulového lešení PERI UP: bednění obou říms viselo na vřetenech, která přenášela zatížení prostřednictvím příčně osazených kolejnic do podpěrných věží ze systému PERI UP. S pomocí jednoduchých koleček je možné tuto konstrukci, dlouhou 36 m, rychle přemístit do dalšího betonářského záběru.

V navrženém řešení výroby říms splnila firma PERI všechny požadavky na provádění stavby, které kladly největší důraz na rychlou a snadnou obslužnost, malé množství dílů a velkou hospodárnost. Po krátkém zapracování tak mohli stavaři při zhotovování jednoho úseku centrální římsy dosáhnout dvoudenního taktu.

Optimálně zkombinované systémy šplhavého bednění pro pylony

Zavěšený most po jeho dokončení zdobí dva dominantní, 75 m vysoké pylony ve tvaru písmene A s neustále se měnícím průřezem. Tvoří zavěšení pro tři mostní pole nacházející se přímo nad řekou. Každý nese 100 m dlouhé vnější pole a 110 m středního pole mostu.

Tvar základům čtyř pylonových nohou vysokých až 4,50 m dodalo rámové bednění TRIO, které bez problémů odvedlo zatížení čerstvým betonem spodní stavby 22 m x 22 m do podloží. Pravoúhlý průřez pylonů, tyčících se do výšky, se plynule mění – od paty o rozměrech 6,50 m x 3,50 m až do velikosti 4,00 m x 5,00 m v místě, kde se nohy spojují do pylonové hlavice. Pro vytvoření tohoto tvaru zkombinovali technici PERI překládané bednění CB a kolejnicové šplhavé bednění RCS.

Na předních stranách pylonů bylo nasazeno překládané bednění CB 240 s pojezdem pro odsouvání bednění. Soupravy z konzol a nosníkového stěnového bednění VARIO GT 24 přemísťoval z jednoho betonářského záběru do dalšího jeřáb. Proti vertikálám byly konzoly nakloněny v úhlu 8°, bednění šikmých stran tak mohlo kopírovat tvar písmene A.
Pro nakloněné vnější plochy pylonů nabídlo optimální řešení kolejnicové šplhavé bednění RCS. Díky mobilním hydraulickým agregátům šplhaly soupravy nezávisle na jeřábu i povětrnostních podmínkách. Kolejnice kopírovaly postupný sklon pylonů, který činí na vnitřní straně 16° a na vnější straně 18°. Pracovní lávky se přitom dají přizpůsobit sklonu tak, že jsou vždy ve vodorovné poloze. To umožňuje bezpečnou a rychlou práci. Obedňování se urychlilo také tím, že navržené smontované panely stěnového bednění VARIO GT 24 pro 60 cm silné stěny pylonů nemusely být nákladně upravovány.

Celková koncepce bednění pro pylony umožnila stavařům zhotovovat každý z 24 betonářských záběrů v průměru za 5 dnů – v maximální míře nezávisle na jeřábu, větru i povětrnostních podmínkách.

Ztužující příčné propojení obou pylonů ve výšce cca 8 m bylo tvarováno za použití stropního bednění MULTIFLEX a stěnového systému TRIO. Velké zatížení přenášely do základů stavby podpěrné věže PERI UP Rosett Flex. Ve výšce, kde se obě části pylonů spojují do masivního vrcholu, sloužila únosná nosníková příhradová konstrukce ze systémových dílů stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT jako bezpečná pracovní plošina i podpěrné lešení.

Část evropského koridoru - nová dálnice A5

„Autocesta A5“ (chorvatský výraz pro dálnici A5), krátce také nazývána Slavonika, je dálnice nacházející se na východě Chorvatska, která je ještě v některých úsecích nedokončená. Po dokončení bude A5 propojovat města Branjin na maďarských hranicích a Svilaj na hranicích s Bosnou a Hercegovinou. Nedaleko od Osijeku překlene dálnice řeku Drávu – s délkou okolo 750 km čtvrtý nejdelší přítok Dunaje.