You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

13
led
13
led

Dodržení týdenního taktu se zařízením pro vysouvání po taktech PERI VARIOKIT VIL

13. 1. 2022


Tisková zpráva

13. 1. 2022
Polsko
  • Tisková zpráva (en | de)
  • 5 068 znaků (bez mezer)
  • 7 x foto
  • 38.7 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Rychlostní silnice S3 Legnica – Lubawka, Polsko

Rychlostní silnice S3 v západní části Polska s celkovou délkou 480,70 km vede jižním směrem od přístavu Svinoústí na pobřeží Baltského moře až k hranicím mezi Polskem a Českou republikou. Firma PERI podporovala výstavbu na úseku mezi Legnicou a Lubawkou. Pro stavbu tří mostních objektů vždy se dvěma mostovkami bylo klíčem k úspěchu celkové řešení PERI s nasazením zařízení pro vysouvání po taktech VARIOKIT, které vedlo k menšímu množství materiálu a časově úsporné manipulaci.

Tento projekt je momentálně jedním z největších dopravních projektů v Evropě a měl by být dokončen v roce 2022. Firma PERI dodala pro tři mosty WS 49, WS 52 a WS 54 optimálně vzájemně sladěné řešení bednění a lešení s výrobnou mostovky pro vysouvání po taktech VARIOKIT, nosníkovým bedněním VARIO GT 24, sloupovým bedněním TRIO a systémem lešení PERI UP.

Betonáž tří mostů s různými tvary

Hlavní výzvou projektu bylo plánování a realizace různých konstrukcí a mostních nosníků s vysokými nároky na kvalitu betonového povrchu. Mosty se liší svou délkou od 435 m do 589 m a poloměrem, takže betonáž probíhala v různých počtech betonářských záběrů po 25 m.

Odbedňovací mechanismus VARIOKIT pro bednění komory

Společnost PERI dodala vhodné řešení bednění VARIOKIT pro opěry, vysoké mostní pilíře a výrobnu mostní konstrukce komorového průřezu. Zajímavostí řešení VARIOKIT byl odbedňovací mechanismus. Při spuštění výrobny vytlačí mechanismus vnější bednění směrem ven ve vodorovném směru. Tím byla zajištěna potřebná vzdálenost mezi vytvrzenou konstrukcí a bedněním při posunu komorové mostní desky, která je nezbytná pro užší poloměry mostu. Během zvedání pak mechanismus automaticky přitáhl vnější bednění zpět do betonářské polohy. Díky tomu nebylo nutné dodatečně vyrovnávat vnější bednění a montážní četa mohla rovnou začít s dalšími pracovními kroky.

Pro realizaci pojízdného řešení stropního bednění s dodatečným odbedňovacím mechanismem byla nasazena konzola VIL s válečkovou padací hlavou. Způsob bednění systémem VIL umožňoval, aby se stropní bednění posunulo samostatně do betonářské polohy. Stropní bednění o délce 25 m tak bylo během půl hodiny posunuto do nového betonářského taktu a vyrovnáno. Rychlejší a jednodušší pracovní postup dělá z nasazeného zařízení pro vysouvání po taktech VIL velmi rentabilní řešení a při stavbě těchto mostů tak mohlo být dosaženo vysoké výkonnosti a efektivity, což značně přispělo k dodržení stanoveného časového harmonogramu a týdenního taktu. 

Vysoká bezpečnost se stavebnicí lešení PERI UP

Kromě toho bylo na stavbě použito velké množství řešení ze stavebnice lešení PERI UP. Komponenty v podobě schodišťových věží, armovacích lešení a pracovních plošin mimo jiné zajišťovaly vysokou úroveň bezpečnosti práce a vynikaly spolehlivou všestrannou ochranou a bezpečným přístupem pro pracovníky na staveništi. Inteligentní prvky integrované v systému, jako například samovolné zajištění horizontál a pojistka podlah s protiskluzovým povrchem zaujmou nejen ve vztahu k bezpečnosti, ale také tím, že umožňují snadnou a efektivní montáž lešení. 

Podpora inženýry z firmy PERI

Během celého projektu byli na stavbě přítomni inženýři společnosti PERI jako kontaktní osoby, které zajišťovaly zaškolení týmu na stavbě pro první použití výrobny pro vysouvání po taktech VARIOKIT. Také tato cílená podpora značně přispěla k úspěšnému průběhu projektu.