You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

13
pro
13
pro

200 tun lešení PERI UP pro originální tvar pódia

13. 12. 2023


Tisková zpráva

13. 12. 2023
Portugalsko
  • Tisková zpráva (en | de)
  • 4 035 znaků (bez mezer)
  • 7 x foto
  • 55.3 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Světové dny mládeže 2023, Lisabon, Portugalsko, Portugalsko

Světové dny mládeže (SDM) jsou mezinárodní událostí, při které se každé dva až tři roky scházejí mladí lidé z celého světa, aby se setkali s papežem. První Světové dny mládeže se uskutečnily v roce 1986 v Římě a jejich iniciátorem byl papež Jan Pavel II. Od té doby se konaly v mnoha dalších metropolích na celém světě. V roce 2023 se tato akce uskutečnila první srpnový týden v Lisabonu a přilákala přibližně 1,5 milionu účastníků.

V polovině dubna 2023 se organizátoři Světových dnů mládeže obrátili na firmu PERI s požadavkem na dodání lešení a technickou podporu při stavbě dočasného pódia. Tento úkol s sebou přinesl také různé požadavky v oblasti logistiky, kalkulace a personálních nákladů. Díky flexibilitě stavebnice lešení PERI UP, názorné vizualizaci s pomocí 3D modelů a přislíbení včasného doručení 200 tun materiálu dokázala firma PERI tuto zakázku získat.

Výzvy při montáži zadních věží

Pódium se nacházelo v parku Parque Eduardo VII a skládalo se z několika částí: prostoru pódia, hlavní tribuny a vysoké zadní věžové konstrukce.

Zvláštní výzvu představovala konstrukce působivých věží v zadní části, jejichž rozměry odpovídaly velikosti olympijského bazénu: 26 metrů vysoké, 40 metrů široké a až 12,5 metrů hluboké, včetně 115 tun zátěže. V lešení byl navíc umístěn také památník revoluce 25. dubna, který musel být zakrytý a znemožňoval tak použití běžného vyztužení. Jedním z dalších důležitých požadavků bylo navrhnout konstrukci odolnou proti silnému větru, který v místě stavby stále převládal.

Technická preciznost s řešením lešení od firmy PERI a návrhem ve 3D

Největší výzvou po technické stránce bylo naplánovat vysoké a úzké pódium. Pro splnění požadavků zákazníka bylo nutné použít díly stavebnice lešení PERI UP a doplnit je 4 000 m nosníků VT 20 Alpha a 2 000 m2 třívrstvých překližek, z kterých bylo vytvořeno několik plošin. Kotvení konstrukce do zátěží bylo provedeno pomocí ocelových závor SRU a táhel.

Důležitou roli u tohoto projektu hrálo navrhování ve 3D. Poskytlo vizualizaci všech potenciálních překážek a sloužilo jak plánovacímu, tak také montážnímu týmu jako podpora při rozpoznávání a řešení problémů, úprav a změn. 3D plánování bylo důležité zároveň pro realizaci mnoha průchodů a přístupů jak pro umělce, tak také pro účastníky.

Představy zákazníka mohly být realizovány díky lešení PERI UP a současně doplněny o potřebná bezpečnostní opatření.

Odborné znalosti společnosti PERI jako skutečná výhoda pro zákazníka

Odbornost firmy PERI umožnila včasné doručení materiálu, efektivní výstavbu a tím také splnění stanoveného cíle v daném časovém harmonogramu. Otevřená komunikace a rychlá řešení během neplánovaných výzev také přispěly ke včasné instalaci pódia pro Světové dny mládeže, které se díky tomu mohly bezpečně a bez problémů uskutečnit.