You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

04
lis
04
lis

Vysoká bezpečnost práce při montáži a používání lešení

4. 11. 2013


Tisková zpráva

4. 11. 2013
Eemshaven, Holandsko
  • Tisková zpráva (cz)
  • 5 193 znaků (bez mezer)
  • 7 x foto
  • 56.4 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Elektrárna Eemshaven, Eemshaven, Holandsko

1 600 megawattová elektrárna Eemshaven v nizozemské provincii Groningen, která je vybavena nejmodernější čisticí a filtrační technikou, je vysoce efektivní elektrárnou spalující černé uhlí s možností připojení vytápění biomasou. Umístění přímo na břehu Severního moře a blízkost přístavu nabízí ideální předpoklady pro zásobení chladicí vodou a přísunem potřebných paliv. Eemshaven je důležitou základnou pro dodávky energie do celé země díky flexibilní výrobě energie nezávislé na povětrnostních podmínkách, především v kombinaci s využíváním větrné a sluneční energie. Po zhruba 4 letech výstavby by měla být v roce 2014 elektrárna uvedena do provozu.

Bezpečné pracovní podmínky

Oba elektrické filtry k odsíření spalin jsou dlouhé 64 m a vysoké 35 m. Bezpečné kvalitní provádění svářečských a izolačních prací umožňují vybudované pracovní plošiny a schodišťové výstupy postavené z modulového systému lešení PERI UP Rosett Flex. Pracovní lešení umístěné vně budovy s integrovaným schodištěm tak slouží závěrečné montáži celkem osmi vstupních kanálů. Navržené lešení v metrickém modulu je možné optimálně přizpůsobit trychtýřovitému tvaru s vyložením až 4,50 m – částečně zavěšené na konstrukci vytvořené ze systémových dílů PERI UP.

Montáž  modulového 35 m vysokého pracovního lešení je prováděna velmi bezpečně s předem namontovaným zábradlím. Zabezpečení osobními ochrannými pomůckami je tedy nadbytečné. Návrh lešení PERI zohledňuje také stávající ocelovou konstrukci s již namontovanými lávkami a přizpůsobuje se místním podmínkám na stavbě.

 

Prostorové přizpůsobení

Systémový modul PERI UP je výhodný především v místě filtračního trychtýře: stávající ocelová stavba může být bez problémů obestavěna lešením – pro optimální přizpůsobení upravovaným částem zařízení a bez nákladné montáže konstrukce z trubkového lešení. Pole lešení je zde možné s pomocí standardních dílů dle potřeby rozdělovat jak ve vodorovném, tak i svislém směru. Délky polí spodních úseků tak mohou být voleny pro dobrou přístupnost velkoryse a s minimálním nasazením materiálu. Tam, kde musí být lešení u upravovaných částí přesně přizpůsobeno tvaru, jsou pole lešení rozdělena: například 300cm pole lešení do třech částí s šířkou 75 cm, 150 cm a 75 cm, takže směrem nahoru jsou další podlaží montována s poli s redukovanou délkou.

Vysoký stupeň bezpečnosti u průmyslových staveb

Stavební objekty a zařízení pro průmysl zpravidla splňují provozní a ekonomické požadavky. Patří sem i stavby elektráren vyrábějící elektrický proud a jejich rozšiřování, údržba a modernizace. Projektování a realizace se řídí požadavky stávajících i budoucích výrobních procesů – velmi často spojených s náročnými bezpečnostními závazky. Současně probíhající realizace hrubé stavby i montáž technického vybavení vyžadují přesné sladění jednotlivých kroků pracovního postupu.

PERI v takových případech vyjadřuje svou podporu zákazníkům prokázáním stability konstrukce a dodáním prováděcích výkresů, požadovaných osvědčení, typových zkoušek a Návodů k montáži a používání. Jako výsledek důsledného provedení managementu kvality osvědčení poskytuje požadovaný právní základ pro nasazení lešení. Návody k montáži a používání týkající se výrobku obsahují všechny údaje i detaily, které jsou potřebné pro bezpečnou a rychlou montáž.  Vzhledem k mezinárodní působnosti má PERI k dispozici obsáhlou technickou dokumentaci v mnoha jazycích.