You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

04
bře
04
bře

Poočená podlaží v týdenním taktu

4. 3. 2013


Tisková zpráva

4. 3. 2013
Moskva, Rusko
  • Tisková zpráva (cz)
  • 5 442 znaků (bez mezer)
  • 5 x foto
  • 37.2 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Evolution Tower, Moskva, Rusko

Evolution Tower, vysoká 249 m, je součástí moskevského mezinárodního obchodního centra „Moscow City“, momentálně největšího investičního projektu ruského hlavního města. Výšková budova tím, že se každé z 52 nadzemních podlaží otáčí o 3° okolo centrálního jádra budovy, vytváří od přízemí až po poslední patro elegantní zkroucení ve směru hodinových ručiček o více než 150°.

Bednění rohových sloupů s dodatečným efektem
Spirálovitý vzhled markantních obdélníkových sloupů v rozích budovy dělá šroubovité vytáčení ještě nápadnějším. Základem samošplhavého bednění PERI pro nakloněné a zároveň natočené rohové sloupy, koncipovaného přesně podle projektu, byly systémové díly ACS a RCS. Speciální zavěšení postup obedňování a odbedňování urychlovalo. Šplhavé bednění pro obdélníkové sloupy splňuje ještě dvě další úlohy: vnější bednění sloupů v rozích budovy sloužilo zároveň jako bednění okrajů stropů a souprava RCS navíc byla i ochrannou šplhavou stěnou a tím částí opláštění budovy.

Samošplhavé bednění jádra
Stěny jader a stropy byly betonovány v jednom záběru – každé patro bylo rozděleno na tři části. Až do 26. Podlaží tvořily čtyři šplhavé soupravy ACS P velkorysé pracovní plošiny. Panely nosníkového stěnového bednění VARIO GT 24 sloužily jako vnější a vnitřní bednění. Kromě toho se mění i půdorys jádra. Zde byla jedna ACS P plošina obratem ruky s použitím čtyř konzol ACS G přeměněna na variantu zavěšení. Tím mohla být i následná podlaží šplhána velmi efektivně. Pro bednění stropů byly sestaveny stropní stoly UNIPORTAL, které provázely rychlé tempo – jedno podlaží v týdenním taktu.

Bezpečné otáčení
Tři nejvyšší podlaží byla po celou dobu výstavby uzavřena šplhavou ochrannou stěnou RCS. Soupravy šplhaly po spirálovité budově šikmo s pomocí mobilní šplhavé hydrauliky také nezávisle na jeřábu. Vedení po kolejnicích zajišťuje rychlý a bezpečný postup šplhání i v nakloněném stavu. Kolejnice jsou přes vhodné stropní botky spojeny se stavbou. V souhře se čtyřmi šplhavými soupravami obdélníkových sloupů byla vytvořena kompletní ochranná stěna pro bezpečnou a rychlou práci i ve velkých výškách.

Posuvné lávky šplhající šikmo
Na stranách budovy šplhaly také posuvné lávky RCS jako dočasné místo pro uskladnění materiálu a k přenášení zatížení s pomocí jeřábu. Postup šplhání následoval také bez použití jeřábu, tedy hydraulicky s pomocí mobilních šplhavých zařízení. Na své šplhavé dráze představovaly kruhové sloupy umístěné vertikálně průběžně zdola nahoru v okrajových částech problematická místa. Proto byly lávky RCS sestaveny tak, že mohly být přechodně přesunuty do změněných pozic – s flexibilně přizpůsobivým přikloněním a odkloněním bez dalších přestaveb.

Zkušební montáž jako součást celkového řešení
Natočené budovy a šikmé šplhání nejsou pro techniky PERI nic nového: městské symboly jako např. švédská výšková budova Turning Torso a obě kanadské Absolute World se také spirálovitě otáčí směrem nahoru – úspěšně realizované s kompetentní podporou PERI. Zvláštností moskevské Evolution Tower je kombinace nasazených šplhavých systémů pro vertikální stěny jader a zkroucené rohové sloupy ve spojení s šikmo šplhající ochrannou stěnou a posuvnými lávkami. Dodatečně k detailnímu plánování bednění byla také důležitou součástí celkového řešení PERI také předběžná zkušební montáž. Byla tak prokázána použitelnost ve stavebních podmínkách a po jemném doladění optimalizovány a urychleny procesy na stavbě.