You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

02
bře
02
bře

Inovace a stálost: PERI při stavbě kancelářského komplexu GIOIA 22 v Miláně

2. 3. 2020


GIOIA 22, Milán, Itálie

GIOIA 22 nastavuje nová měřítka ve vztahu k udržitelnosti: 120 m vysoká stavba uprostřed městské části Porta Nuova bude pokrývat 65 procent své roční spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Ve 30patrové budově se nachází prostor pro cca 2 700 osob, 350 parkovacích míst a 13 výtahů. Firma PERI podporovala realizaci tohoto originálního projektu kombinací řešení běžného a šplhavého bednění vytvořenou speciálně pro tento projekt.

Budova GIOIA 22 je první italskou stavbou této velikosti, která odpovídá standardu NZEB (budova s velmi nízkou energetickou náročností). Charakteristický pro tuto budovu je především její složený tvar, který nemá pouze estetický, ale také ekologický význam. Pokrokové technologie a strukturované plánování umožňují inovativní využití vnějšího i vnitřního prostoru. 225 000 nainstalovaných fotovoltaických panelů bude například vyrábět elektrickou energii, která odpovídá spotřebě přibližně 300 domácností. Již dva roky po položení základního kamene, které se uskutečnilo v létě 2018, má dojít k plánovanému otevření.

Kombinace systémů pro zvláštní tvar budovy přesně podle specifikací projektu

Stavba se skládá z jednoho hlavního jádra s 26 patry a jednoho vedlejšího jádra s 13 patry. Zvláštností je, že se od druhého podlaží budova skládá tak, že se stropní desky směrem vzhůru stále rozšiřují. Tento neobvyklý tvar vyžadoval kombinaci různých systémů navrženou přesně podle požadavků projektu. Z důvodu velmi napjatého časového harmonogramu stavby bylo třeba naplánovat stavební práce tak, aby probíhaly co nejrychleji a nejefektivněji. Pro bednění stropních desek od druhého podlaží byl proto navržen systém stropního bednění SKYDECK v kombinaci se systémovým řešením ochranných stěn RCS P. Systematický postup montáže a lehké konstrukční díly umožnily zhotovení kompletního podlaží za jeden týden.

Dalším charakteristickým znakem budovy je 17 kruhových sloupů, z nichž sedm je nakloněných. Zde bylo nasazeno kruhové sloupové bednění SRS, které umožňuje vytvoření velmi kvalitního povrchu pohledového betonu. Průměr sloupů se pohybuje mezi 1,0 m a 0,8 m, přičemž se s přibývající výškou stavby zužuje.

Na stěny obou jader budovy bylo použito celkem 1 000 m2 rámového bednění TRIO. Pro bednění schodišť a výtahových šachet bylo nasazeno TRIO v kombinaci s šachtovými lávkami BR a kolejnicovým šplhavým bedněním RCS C. Velmi důležité bylo nasazení samošplhavého systému ACS P, s jehož pomocí mohlo být snadno přemísťováno 32 m dlouhé čerpadlo betonové směsi.

Individuální šplhavé řešení umožňuje spojení obou jader budovy

Pro část budovy s neměnným tvarem bylo nasazeno 17 sestav šplhavých ochranných stěn RCS P, které byly po celou dobu pevně spojeny se stavbou. Ochranná stěna RCS P byla ukotvena ke stropní desce pomocí stropních a závěsných botek, které byly připevněny kónusy M24. U nakloněné části budovy bylo použito 15 sestav šplhavých ochranných stěn RCS P, které byly přemísťovány jeřábem. Nasazena byla také jedna sestava RCS šplhající šikmo, kterou bylo možné přemísťovat bez jeřábu pomocí mobilní hydrauliky.

Technickou výzvou tohoto projektu bylo spojení hlavního a vedlejšího jádra. Pro tuto část stavby byla nasazena vždy první sestava RCS se svislými, bočně nakloněnými šplhavými kolejnicemi. Vyložená část střešní desky ve 25. patře s dvojnásobnou výškou 10 m byla realizována s podpěrnými věžemi PERI UP Flex, které byly umístěny na šplhavých kolejnicích RCS a ocelových závorách ukotvených do stropní desky.

Promyšlená bezpečnost

I přes rychlou realizaci stavby byla na prvním místě vždy bezpečnost osob na stavbě. Šplhavá ochranná stěna RCS P byla použita také pro kompletní zakrytí jednotlivých podlaží hrubé stavby. Sloužila na jednu stranu jako zabezpečení proti pádu z výšky, ale vytvářela také zvýšenou ochranu před větrem a pádem různých předmětů. Pro zabezpečení před pádem z výšky bylo nasazeno také více než 4 000 běžných metrů systému PROKIT. Tým stavby tak mohl pracovat po celou dobu bezpečně a efektivně.

Hospodárná přeprava materiálu

Dvě výsuvné lávky RCS MP sloužily k přesunu potřebného materiálu mezi jednotlivými podlažími. Velká únosnost a flexibilní upevnění učinily z plošin ideální prostředek pro transport. Zajišťovaly bezpečnou přepravu břemen až do velikosti 5,3 m x 2,3 m a hmotnosti 3 000 kg.