You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

01
bře
01
bře

Projektové řešení nejdelšího mostu v Severní Makedonii s letmou betonáží

1. 3. 2019


Tisková zpráva

1. 3. 2019
Severní Makedonie
  • Tisková zpráva (cz)
  • 6 454 znaků (bez mezer)
  • 6 x foto
  • 37.5 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Dálniční most Kičevo-Podvis, Severní Makedonie

Nová dálnice, dlouhá 65 km bude v budoucnosti spojovat města Kičevo a Ohrid v jihozápadní části Severní Makedonie. V prvním úseku mezi Kičevo a Podvis bylo nutné vybudovat 381 m dlouhý viadukt. Technici PERI zde vytvořili řešení přizpůsobené projektu, které bylo založené na nasazení zařízení pro letmou betonáž VARIOKIT. Tým stavby tak mohl i přes špatně přístupný terén dodržet stanovený časový harmonogram.

V prvním úseku přes hornatou oblast v západní části Severní Makedonie bylo na nové dálnici vybudováno celkem 14 viaduktů. V délce cca 10 km muselo být přemístěno přes 4 000 000 m³ zeminy a uloženo 150 000 t betonu a 15 000 t armatury. Největší výzvou tohoto dálničního úseku byl ovšem viadukt na 9. kilometru dálnice. Firma PERI nabídla hospodárné řešení bednění pro pilíře i mostovku.

Hospodárnost s flexibilitou

Čtyři vozíky pro letmou betonáž VBC ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT podporovaly zhotovení komorové mostovky s rozpětím 165 m. U metody letmé betonáže je mostovka budována stejnoměrně na obě strany z jednotlivých pilířů formou vahadel. S pomocí vozíků pro letmou betonáž VBC se podařilo zhotovit samostatné vrchní stavby mostu s šířkami 12,55 m a 11,55 m v plánovaném čase. Výška mostovky se přitom pohybovala mezi 9,00 m u pilířů a až 4,00 m uprostřed mostu. Také betonářské záběry byly různě dlouhé od 3,30 m až do 5,00 m. Kromě stále se měnících průřezů mostovky zohledňovalo řešení PERI také konstantní podélný sklon 2,8 % a měnící se příčné sklony od 1,5 % do 6,0 %.

Požadovaný tvar i přes náročný časový harmonogram

Především řešení s hydraulikou pro přizpůsobení a vyrovnání stejně jako samostatný posun bednicích vozíků zkrátilo čas realizace. Vzhledem k vysoké flexibilitě bednicích vozíků pro letmou betonáž bylo možné systém rychle přizpůsobit různým průřezům, jednotlivé cykly nasazení byly zrychleny a pracovní proces optimalizován. Tým na stavbě tak mohl dodržovat pravidelný 7denní takt.

Kombinace systémů podle projektu a obsáhlé služby PERI

Při budování mostních pilířů bylo využito rámové bednění TRIO a nosníkové stěnové bednění VARIO GT 24 na vodorovně nasazených opěrných rámech SB a kromě toho šplhavé bednění SCS doplněné překládanými lávkami CB. Schodišťové věže ze systému lešení PERI UP zajišťovaly přístup do různých pracovních úrovní. Kompatibilita systémů VARIOKIT a PERI UP umožňovala vytvoření bezpečných pracovišť a přístupů do všech míst na zařízeních pro letmou betonáž. S minimální náročností pro tým na stavbě se dalo lešení jednoduchými spojovacími prostředky smontovat se standardními konstrukčními díly VARIOKIT.

Úzká spolupráce techniků PERI s prováděcí stavební společností GRANIT byla pro úspěch projektu stěžejní. Již v počátku bylo detailně definováno řešení stavby přesně podle požadavků projektu a provedeno zaškolení zaměstnanců stavební společnosti pro práci se zařízením pro letmou betonáž. Firma PERI pomáhala kromě toho s logistikou a dodávala vždy požadované množství bednicího a lešenářského materiálu přesně ve stanovený čas až do místa nasazení. Technici PERI byli k dispozici pro profesionální podporu a poradenství přímo na stavbě.

Vozíky pro letmou betonáž VARIOKIT VBC

Řešení PERI VARIOKIT pro letmou betonáž sestává z velké části z pronajímatelných systémových a standardních dílů stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT. To umožňuje jednoduché úpravy zařízení podle nejrůznějších průřezů mostů. Vozík pro letmou betonáž odvádí zatížení čerstvým betonem do předcházejícího betonářského záběru a posunuje bednění ze záběru do záběru. Pro možnost zohlednění měnících se průřezů komorového průřezu mostovky bylo vytvořeno řešení s nasazeným nosníkovým stěnovým bedněním VARIO GT 24.

Se zařízením pro letmou betonáž PERI mohou být betonovány lamely dlouhé až 5,75 m. Pokud je tato skutečnost zohledněna již v první fázi plánování mostu, mohou být sníženy náklady a zkrácena doba výstavby.

Obsluha vozíků pro letmou betonáž je kromě jiného také velmi praktická. Integrovaná, centrálně řízená hydraulika značně usnadňuje pojezd a nastavení vozíků pro letmou betonáž a bednění a vede tak ke znatelnému urychlení postupu stavby.

Všechny moduly vozíků pro letmou betonáž mohou být znovu použity u dalších projektů. K tomu jsou skoro všechny konstrukční díly k dispozici v nájemním skladu PERI. To zajišťuje nejen rychlou dostupnost všech dílů, ale zvyšuje také hospodárnost řešení pro stavební společnost.