You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

04
pro
04
pro

Kombinace systémů PERI pro složitou konstrukci z lešení

4. 12. 2017


Tisková zpráva

4. 12. 2017
Rotterdam, Nizozemí
  • Tisková zpráva (cz)
  • 6 481 znaků (bez mezer)
  • 7 x foto
  • 70.7 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Sanace mostu Willem, Rotterdam, Nizozemí

Sanace pylonů rotterdamského mostu Willem byla velkou výzvou pro montáž lešení. Návrh firmy PERI, který byl připraven přesně podle projektu, sestával ze dvou systémů, které bylo možné téměř plynule vzájemně kombinovat: lešení PERI UP a stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT.

Most Willem v centru nizozemské metropole Rotterdam je vedle Erasmova mostu a tunelu pod řekou Mázou jedním z nejdůležitějších dopravních spojení mezi severní a jižní částí města. Nápadný zavěšený most přes řeku Mázu s oběma červenými, 60 m vysokými, ocelovými pylony musel projít sanací, při které bylo nutné provést pískování a nový nátěr. Pro bezpečný průběh všech prací byly postupně oba pylony zavěšeného mostu obestavěny lešením. Sanaci pylonů prováděla firma Venko, která byla společně s firmou Steigerbouw Van der Panne vybrána městskou správou Rotterdamu.

Velká výzva pro montáž lešení

Montáž lešení na mostě Willem patřila mezi nejobtížnější projekty lešení v Nizozemí. Jedním z nejdůležitějších požadavků bylo, aby stavba lešení ani následné práce neomezovaly běžný provoz ve městě. Z důvodu volně pohyblivého zavěšení mostovky nebylo možné umístit cca 200 t těžké konstrukce lešení pylonů na desku vozovky, což znamenalo velkou výzvu pro všechny účastníky projektu.

Kombinace systémů PERI

Technici PERI zde ve spolupráci s odborníky na montáž lešení z firmy Steigerbouw Van der Panne vytvořili optimální řešení konstrukce vytvořené na míru projektu, jejímž základem byly dva stavebnicové systémy PERI. Modulové lešení PERI UP Flex umožňovalo flexibilní přizpůsobení tvarům pylonů a vytvoření bezpečných pracovních úrovní a přístupů. Vazníky VRB a podpěrné věže VST ze systému stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT zajišťovaly odvedení velkého zatížení přes celou šířku mostovky do základové patky pylonů. Uzavřená plošina z lešení PERI UP, přesahující z velké části podepření ze systému VARIOKIT, oddělovala spolehlivě provoz na mostě, chodníky i cyklistické tratě od sanačních opatření a sloužila také během stavby lešení jako ochranná konstrukce. Zvláštní dopadové zkoušky prováděné z 50m výšky prověřily výbornou ochrannou funkci plošiny.

Přemostění VARIOKIT

Pro montáž vazníků, které přemosťovaly vozovku, byla k dispozici pouze jedna jediná noc. Sestavy s délkou 21 m byly proto předem smontovány v pobočce firmy Schijndel a jako nadměrný náklad byly přivezeny vcelku k mostu. Na místě pak byly tyto sestavy velmi rychle s pomocí mobilního jeřábu vyzdvihnuty na boční podpěrné věže VST a dočasně zřízené podpěrné a pracovní lešení uprostřed mostu a nakonec spojeny s pomocí čepů. Ráno v 6 hodin mohl být most opět otevřen. Pod přemostěním ve výšce 40 m vytvořeném vazníky VARIOKIT mohl probíhat bez jakéhokoliv narušení běžný provoz.

Přemostění LGS

Souběžně s konstrukcí vazníků VARIOKIT pro konstrukci přemostění s velkým rozpětím a podpěrnou konstrukci nad vozovkou byly u pilířů nasazeny také příhradové nosníky LGS ze stavebnice lešení PERI UP. Bylo vytvořeno ochranné zastřešení na obou stranách předsazené o 10 m. S pomocí systému LGS byla mezi nohami pylonů vytvořena také pracovní plošina s rozpětím 12 m. Tato plošina se přesouvala postupně a následovala tak rychlou montáž konstrukce lešení až do výšky 50 m.

Návrh kotvení

Pro hermetické uzavření konstrukce od provozu na mostě a zabránění pádu stavebního a skrývkového materiálu do řeky bylo pracovní lešení PERI UP Flex kompletně obaleno smrštitelnou fólií. Se zohledněním enormně vysokého zatížení větrem v oblasti ústí řeky Mázy do Severního moře musel být vytvořen a dodržen přesný plán kotvení. Také zde bylo možné hospodárně a na míru zkombinovat modulové lešení PERI UP s pronajímatelnými díly stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT.

Úspora času s bezpečností

Díky společnému detailnímu plánování a bezproblémové kombinaci systémů PERI bylo možné docílit úspory času jak při montáži a demontáži lešení, tak také při přemísťování konstrukcí z jižního na severní pylon. Kromě toho mohla být montáž PERI UP prováděna v podstatě bez použití nářadí, velmi rychle a bezpečně především díky připojení horizontál do rozet, které se automaticky zajistí (systém Gravity Lock) a integrované pojistce proti nazdvihnutí podlahy (Locking Deck).