You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

04
kvě
04
kvě

Komplex Bandra Kurla (BKC): PERI na stavbě největší stanice metra v Asii

4. 5. 2020


Bombajské metro - Komplex Bandra Kurla (BKC) stanice metra, Bombaj, Indie

Komplex Bandra Kurla (BKC) je jednou ze stanic budovaného bombajského metra. Systém rychlodráh bude vytvořen nejen v největším indickém městě Bombaji, ale také v celém metropolitním regionu spolkového státu Maháráštra. Aby mohla být stanice dokončena podle daného časového harmonogramu za pouhých 14 měsíců, podporuje firma PERI tento projekt již od zahájení stavby v dubnu 2019 rozsáhlým řešením se systémy bednění a lešení.

Komplex Bandra Kurla se nachází na úseku trati Colaba-Bandra-SEEPZ (zkráceně trasa 3), která spojuje obchodní čtvrť Cuffe Parade na jižním cípu města s exportní zónou Santacruz Electronics Export Processing Zone (SEEPZ) a Aarey na severu. Po dokončení bude stanice představovat nesmírně důležitý dopravní uzel, který bude zajišťovat bezproblémový přestup na trasu 2. Zajímavostí je, že bude největší stanicí v celé Asii.

Celá konstrukce v podzemí

Stanice metra, která je dlouhá 475 m a široká 30 m, má dvě podzemní podlaží. První podlaží dosahuje až do výšky 8,4 m a je zakončeno stropem o tloušťce 750 mm. Druhé podlaží je 5,5 m vysoké a končí stropní deskou tloušťky 1,2 m. Vzhledem k tomu, že jsou všechna zatížení působící na stropní desku přenášena přímo na podpěrné konstrukce, byly nad sloupy zhotoveny roznášecí hlavice o tloušťce přibližně 1 450 mm.

První výzva pro stavaře se objevila již při betonování opěrných zdí, protože přenesení tlaku čerstvého betonu na stěnové bednění přes bednicí kotvy proti stávajícímu terénu nebylo možné z důvodu umístění v podzemí. Bylo vyžadováno řešení s jednostranným bedněním, které mohlo zároveň pokrýt celou plochu úseku betonovanou v jednom záběru, s délkou 24 m a výškou 4,5 m.

Zhotovení opěrných zdí v 16 metrech pod zemí

Aby mohly být opěrné zdi realizovány v předem navržených úsecích a zároveň v jednom záběru, bylo navrženo speciální řešení: jednostranný překládaný systém SCS v kombinaci s rámovým bedněním LIWA. Pomocí systému SCS pro nekotvené stěnové bednění bylo možné odvádět tlak čerstvého betonu z následujícího záběru betonáže přes konzoly a kotvy do předchozího záběru. Tak mohl být realizován betonářský cyklus, který byl naplánován na 25 až 30 dnů.

Také při zhotovení 8,4 m vysokých podpěr bylo na této indické stavbě nasazeno rámové bednění LIWA. Velkou výhodou u tohoto systémového bednění je kromě jeho nízké hmotnosti také integrovaná děrovaná lišta. To umožňovalo týmu na stavbě nasazení panelů také jako víceúčelové panely. Sloupy tak mohly být bedněny bez speciálních komponentů a betonovány najednou. Ve srovnání s nasazením běžného bednicího systému byl s bedněním LIWA ušetřen čas i mzdové náklady.

Modulový systém lešení jako výškově flexibilní podepření stropních stolů

Při realizaci stropů s tloušťkou 750 mm a betonové střešní desky tloušťky 1 200 mm o velikosti 24 m x 32 m, jejíž půdorysná plocha měla být betonována najednou, čelil tým na stavbě další výzvě. Řešením bylo nasazení výškově flexibilního podepření stropních stolů z podpěrných věží PERI UP Flex Plus. S pomocí vertikálních sloupků a horizontál fasádního lešení PERI UP Flex a několika dalších komponentů bylo možné vytvořit podpěrné lešení pro stropní stoly přesně podle daných požadavků. Při maximálním vertikálním zatížení sloupku do 40 kN mohl být počet sloupků optimálně přizpůsoben pro přenos zatížení.

Pro bednění stropů byly nasazeny modulové stropní stoly VT v kombinaci s plnostěnnými nosníky VT 20K, které se vyznačují vysokou hospodárností. Velké bednicí plochy stropních stolů mohly být rychle a snadno přemisťovány s pomocí jeřábu nebo stolového přepravního vozíku. Stropní stoly byly na stavbě předem smontovány a tím připraveny k okamžitému nasazení, čímž přispěly k hladkému průběhu výstavby.

Rozsáhlá podpora firmou PERI přímo na stavbě

Firma PERI dodala zákazníkovi na stavbu již cca 480 t bednicího a lešenářského materiálu. Technické oddělení firmy PERI bylo po celou dobu výstavby stavařům plně k dispozici. Zajišťovalo technickou podporu a provádělo školení přímo na stavbě tak, aby mohl být projekt dokončen ve stanoveném čase za 14 měsíců. Dokončení Komplexu Bandra Kurla se očekává v roce 2020.