You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

24
dub
24
dub

Posuvný vozík ze standardních dílů PERI

24. 4. 2023


Rekonstrukce Kozákova mostu přes vodní nádrž Římov, Římov

Most, který byl dokončen v roce 1979, je technickou zajímavostí jižních Čech. Nosná konstrukce je tvořena jednokomorovou konstrukcí z předpjatého betonu o šesti polích. Délka nosné konstrukce je 253,7 m, konstrukční výška je 3,0 m a jeho výška nad vodní hladinou je až 33 m. Most byl stavěn metodou postupného vysouvání po segmentech. Po poslední kontrole mostu bylo rozhodnuto o sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, provedení výměny vozovky, osazení nových svodidel, zábradlí a kompletní výměně stávajícího odvodnění.

Návrh firmy PERI sestával z posuvného lešení pro sanaci komorové mostovky s použitím posuvného podvěšeného vozíku, jehož celková délka byla 25 m. Vozík byl zavěšen na závitových kotvách M24 vrtaných skrz mostovku. Bylo tedy nutné vyhotovit přesný geodetický plán a místa kotev přesně zaměřit a následně vyvrtat. Na závěsy byla pod mostem připevněna pojezdová kolečka ze systému VGB, která jsou přímo určena pro posun zavěšeného římsového vozíku. Použití těchto únosných koleček společně se systémovými pojezdovými kolejnicemi bylo z hlediska provozu stavby velmi výhodné.

Celý systém umožňoval snadnou obsluhu a jednoduchý postup při přesouvání vozíku do dalšího taktu. Hmotnost závěsných koleček je pouze 18 kg, takže pro jejich převěšování při posunu vozíku nebylo zapotřebí žádné mechanizace a všechny úpravy mohly být prováděny ručně.

Na pojízdné kolejnici bylo zavěšeno kompletní pracovní lešení, které umožňovalo přístup k celému profilu mostovky. Sanační práce tak mohly být prováděny při splnění všech bezpečnostních požadavků velice komfortně.

Návrh vozíku zahrnoval také možnost jednoduché demontáže střední podlahy pro snadný průjezd okolo pilířů. Vozíky se pohybovaly nezávisle na sobě, samostatně na pravé a levé straně mostu. Pojezd celého vozíku byl prováděn s pomocí hydraulického agregátu umístěného na mostovce a dvou hydraulických navijáků, každý s tažnou silou 6,3 t. Po zaškolení firmou PERI prováděli veškerou obsluhu hydraulických zařízení pracovníci stavby.

Přesun do dalšího pracovního záběru, délky 25 m, trval maximálně 6 hodin.

Celé lešení muselo být zakryté nepropustnými plachtami a geotextilií tak, aby nedošlo ke znečištění vody v nádrži, která zásobuje pitnou vodou České Budějovice a přilehlé okolí.

Montáž posuvného vozíku byla prováděna ručně na pomocném lešení u opěry č. 1. Vozík byl pak postupně vysouván nad vodní hladinu.

Velká výhoda celého systému spočívala v jednoduché a rychlé ruční montáži a nepochybně také ve skutečnosti, že veškeré konstrukce byly zhotoveny ze standardních dílů PERI. Nebylo tedy zapotřebí vyrábět žádné složité atypické prvky, které by lávku prodražovaly.