You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

02
zář
02
zář

Individuálně řešený návrh se stavebnicovým systémem

2. 9. 2013


Tisková zpráva

2. 9. 2013
Lanaye, Belgie
  • Tisková zpráva (cz)
  • 4 576 znaků (bez mezer)
  • 5 x foto
  • 45.0 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Most přes plavební komory Lanaye, Lanaye, Belgie

Plavební komora Lanaye, mezi Belgií a Holandskem, propojuje Albertův a Juliánský kanál - boční kanál řeky Maas. V budoucnosti bude, díky výstavbě dalších plavebních komor, jejich kapacita čtyřnásobná. Součástí těchto stavebních prací je i výstavba 200 m dlouhého nového mostu kolmo křížícího plavební dráhu.

Tento most, široký 15 m s půdorysem ve tvaru písmena S, který bude vyroben metodou spřažené konstrukce, se vyznačuje nezvykle velkým vyložením konzol - 4,50 m. Při jeho realizaci bylo navrženo bednění ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT: s pomocí dvou bednicích vozů VARIOKIT bude vytvořeno hlavní přemostění dlouhé 136 m. V místě obou zatáček, dlouhých téměř 30 m s velmi malým poloměrem, navrhli technici PERI řešení pomocí konzol opět ze systému VARIOKIT.

Vůz pro spřaženou konstrukci

Metoda spřažené ocelové konstrukce spočívá ve spolupůsobení ocelových nosníků a železobetonu. V prvním pracovním záběru je umístěn ocelový nosník do formy komorového průřezu, následně je s pomocí dvou nezávisle na sobě pracujících bednicích vozů VARIOKIT tvarována železobetonová deska. Při napjatém časovém harmonogramu je tímto způsobem možné zvládnout celkem 13 betonářských záběrů v délkách po 8 m – 12 m.

Vozy pro spřaženou konstrukci budou posunovány pomocí navijáků a válcových ložisek, která jsou upevněna na stolicích v rozestupu po 4 m na ocelové konstrukci. Základnu tvoří podélná příhradovina ze standardních nosníků, modulárně přizpůsobených geometrickým a statickým podmínkám. Příčné příhradové vazby systému VARIOKIT je také možno flexibilně sladit s danými průřezy mostu – to vede k velmi ekonomicky výhodnému řešení projektu. Použití na stavbě dále vede k efektivnímu a bezpečnému postupu prací: zavěšování bednění vyložených částí na táhla tak může být například kompletně prováděno shora.

Konzoly

Na obou březích jsou součástí mostní konstrukce dvě zatáčky 90° – s velmi malými poloměry v ose obě méně než 30 m. Zde je ideálním řešením použití konzolových sestav VARIOKIT namontovaných na hlavních ocelových nosnících.

Také tvarově a staticky složitý úsek u kruhových pilířů bude bedněn s maximálním využitím standardního materiálu. Tlačené vzpěry u stávajících železobetonových pilířů jsou tvořené hliníkovými stropními stojkami MULTIPROP 625 a jsou společně s díly VARIOKIT důležitou součástí navrženého řešení PERI.

Kompletní řešení je týmovou prací

Pro urychlení montáže a plynulý přísun materiálu byly sestavy bednění dodávány na stavbu již smontované. Montéři bednění PERI ve Weißenhornu a Düsseldorfu se postarali o přesné sestavení příhradových vazeb a dodržení termínů. Pro docílení nejlepšího možného výsledku, byly technická příprava a statické výpočty od začátku připravovány mezinárodním týmem sestávajícím z belgických a německých techniků PERI.

Systémové řešení se o efektivní a hospodárnou práci postaralo již při výrobě mostních pilířů a dalších konstrukcí zdymadel. Šplhavé lešení s použitým bedněním GRV pak tvořilo bednění kruhového železobetonového pilíře. Na základě schopnosti systému vytvořit bedněním uzavřený prstenec mohly být pilíře o průměru 2,50 m zhotoveny bez spínání.