You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

04
úno
04
úno

Moderní sídlo sdělovacích prostředků roste před očima

4. 2. 2022


Tisková zpráva

4. 2. 2022
Německo
  • Tisková zpráva (de)
  • 6 762 znaků (bez mezer)
  • 8 x foto
  • 84.2 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

New Campus ProSiebenSat.1, Unterföhring, Německo

Když probíhá hrubá stavba a lešenářské práce současně, může být optimalizován průběh a urychlen proces dokončení stavby. Kvalitní spolupráce je potřeba zejména v případech, když stavební práce ztěžuje omezený prostor a komplikovaný tvar budovy. Bezpečný a rychlý postup stavby New Campus mediální společnosti ProSiebenSat.1 zajišťuje lešení PERI UP.

Společnost ProSiebenSat.1 Media SE rozšiřuje a modernizuje své sídlo v německém městě Unterföhring. V severní části Mnichova vznikají na ploše 26 000 m2 ve dvou stavebních úsecích čtyři zcela moderní televizní studia, kanceláře a konferenční místnosti pro přibližně 1 700 zaměstnanců, kteří byli do té doby rozděleni na různá pracoviště. Celkem tři komplexy budov jsou uspořádány kolem upraveného náměstí se zelení a budou navzájem spojeny třemi ocelovými lávkami s velkým rozpětím. Pětipatrový celek nabízí několik zahradních a střešních teras, kavárna s velkou venkovní terasou přímo vybízí ke kreativní spolupráci. Dokončení stavby nového areálu je plánované na rok 2024.

Lešení doprovázející stavbu
Pro stavební a lešenářské práce je na stavbě k dispozici pouze omezený prostor. Staveniště přímo sousedí s vlakovým nádražím Unterföhring a nový stavební záměr je prováděn v těsné blízkosti stávajících budov, které budou ve druhé fázi stavby zbourány. Protože je především pro skladování materiálu k dispozici jen velmi malý prostor, musí probíhat logistika a všechny činnosti na staveništi přesně podle stanoveného časového harmonogramu. Stavební práce byly zároveň naplánovány tak, aby nenarušily a neomezily televizní produkci ani natáčení.

Prováděcí stavební firma Reidel Bau ze Schweinfurtu úzce spolupracuje s lešenářskou firmou Schäfer Gerüstbau, která na stavbě zajišťuje montáž pracovního, ochranného a podpěrného lešení. Navržené lešení slouží k bezpečnému provádění různých stavebních prací a částečně i k podepření budované hrubé stavby. Díky stavebnici lešení PERI UP se firma Schäfer Gerüstbau od začátku zaměřila pouze na minimální přestavby a úpravy pro zajištění bezpečného a všestranného využití lešení. Například kombinace konzol 33 cm s konzolami 25 cm zjednodušila a urychlila lešenářské práce i použití lešení při komplikované výstavbě stěny s dvouvrstvou vyzdívkou.

Všestranná stavebnice
Stavebnice lešení PERI UP umožňuje rozmanité nasazení lešení s použitím pouze několika různých dílů. Modulový princip stavebnice usnadňuje logistiku na stavbě a umožňuje flexibilní přizpůsobení. V Unterföhringu je nasazeno téměř 20 000 m² fasádního lešení PERI UP třídy W 09 včetně potřebných schodišť až do výšky 22 m. Zároveň jsou pro montáž skleněné střechy vytvořeny až 15 m vysoké montážní plošiny a prostorové konstrukce. Jako podpěrný systém se lešení PERI UP používá formou podpěrných věží, pro přenos vysokých, koncentrovaných bodových zatížení až do 200 kN se nasazují vysokopevnostní podpěry. I tyto vysokopevnostní podpěry jsou sestaveny ze standardních dílů systému PERI UP. Čtyři vertikální sloupky se pomocí 25cm horizontál spojí do kompaktních únosných věží.

Kombinace v metrickém modulu
Díky průběžnému metrickému systémovému modulu je stavebnice PERI UP schopná přizpůsobit se různým místním podmínkám a umožňuje změnu směru podlah lešení pro vytvoření bezpečných pracovních plošin. Vzhledem k tomu, že je na tomto modulu založena i stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT, dají se oba systémy od firmy PERI téměř bez problémů navzájem kombinovat. Tímto způsobem byly při stavbě komplexu New Campus s pomocí základních konstrukčních dílů VARIOKIT, ocelových závor a vysokopevnostních vřeten realizovány nosné konzoly, které podpírají fasádní lešení PERI UP všude tam, kde není dostatečně únosné podloží, nebo je třeba ponechat volné plochy pro dopravu.

Bezpečně předem
Firma Schäfer Gerüstbau pracuje s lešením PERI UP nejen nanejvýš bezpečně a podle předpisů, ale díky předem montovanému zábradlí u sloupkové varianty fasádního lešení a lehkým konstrukčním dílům také velmi rychle. Ze zabezpečené nižší úrovně osazují lešenáři do další úrovně obě zábradlí najednou, dokonce obě vnitřní zábradlí se dají vyklopit ze spodní úrovně lešení se sloupkem Easy směrem nahoru. Jednoduše, bezpečně a rychle v systému, bez dalších bezpečnostních prvků jako je například montážní ochranné zábradlí.

I vnější schodišťové věže o šířce 67 cm nabízejí tuto systémově integrovanou bezpečnost a mohou být instalovány s předem montovaným schodišťovým zábradlím. Montáž urychluje také to, že díky integrovanému lešenářskému styčníku na sloupku Easy lze schody montovat bez přechodů, tj. bez složitých spojů a bez mezer v podlaze a míst s nebezpečím zakopnutí.