You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

09
led
09
led

PERI na stavbě mostu Mersey Gateway

9. 1. 2017


Tisková zpráva

9. 1. 2017
Velká Británie
  • Tisková zpráva (cz)
  • 5 070 znaků (bez mezer)
  • 5 x foto
  • 41.2 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Most Mersey Gateway, z Runcorn do Widnes, Velká Británie

Severozápadní část Anglie u řeky Mersey očekává, že výstavba Mersey Gateway přinese výrazné zlepšení dopravní situace v této oblasti. Přes 2 kilometry dlouhý silniční most přes řeku Mersey je prvotní součástí nové centrální dálnice A533 a představuje – 20 km jižně od Liverpoolu – důležité dopravní spojení mezi městy Runcorn na jihu a Widnes na severu.

Tři pylony nesou mostovku s šesti jízdními pruhy v délce cca 1 000 m přes řeku Mersey. Most představuje enormní odlehčení nárůstu dopravy pro stávající a přetěžovaný viadukt - most Silver Jubilee. Mezinárodní tým firmy PERI podporoval výstavbu masivních pylonů svými znalostmi v oblasti mostní výstavby a návrhem bednění a šplhavé techniky přesně podle požadavků projektu. Podpora projektovým manažerem PERI přímo na stavbě pomáhala při realizaci náročných stavebních úkolů. 

 

Samošplhavé bednění ACS s uzavřenými pracovními lávkami

Pro 3 pylony zavěšeného mostu s výškou 125 m na jihu, 80 m uprostřed mostu a 110 m v severní části navrhli technici PERI nasazení samošplhavého bednění ACS. Řešení umožnilo práci nezávislou na disponibilitě jeřábu, protože šplhavá hydraulika ACS 100 zdvihala bednění a pracovní lávky jako celou sestavu bezpečně do dalšího záběru. Ušetřilo to na jedné straně drahocenný čas jeřábu, na straně druhé mohlo být bednění posunováno i za silného větru. To zajišťovalo rychlé a především plynulé pracovní procesy bez přestávek. Šplhání několika sestav najednou zredukovalo volné okraje s nebezpečím pádu z výšky a zvýšilo bezpečnost práce pro personál na stavbě. Uzavřené pracovní lávky ještě zajišťovaly ochranu před silným větrem a deštěm a umožňovaly bezpečnou a hospodárnou práci.

 

Návrh bednění přizpůsobený projektu pro komplexní uspořádání pylonů

Pro výstavbu pylonů byly hlavními podmínkami konzolová rozšíření pylonů, podepírajících mostovku, v příčném směru k nosné vozovce. Nejvyšší ze tří pylonů se ve výšce 20 m rozšiřuje z 6 m na 17,5 m. Na tomto místě bylo nasazeno bednění ve tvaru T a bednění hlavice pilíře. Britští technici PERI zde koncipovali návrh z vodorovně nasazených sklopných sestav z opěrných rámů SB. Tím vznikaly pracovní plošiny s šířkou až 7 m. Opěrné rámy SB zároveň odváděly zatížení z vyložených betonových částí spolehlivě do pilířových dříků. Betonářské výšky přitom byly přesně sladěné s možnostmi ukotvení v již vybetonovaném dříku.

 

Kombinace nosníkového a rámového bednění

Podle druhu pylonu byly bedněny betonářské výšky zpravidla po 5,00 m, někde až ve 21 záběrech. V jedné části vrchního dříku pylonu byl z vnější strany spojen samošplhavý systém ACS R s nosníkovým stěnovým bedněním  VARIO GT 24 do šplhavých sestav nezávislých na nasazení jeřábu. Speciálním řešením bylo přitom stěnové bednění zavěšené z horní pracovní lávky; pojízdný vozík bylo možné po odbednění odsunout i s bedněním a horní pracovní lávku vyklopit směrem nahoru. Tak bylo dosaženo velkého pracovního prostoru pro armovací práce; potřebný materiál a armovací lešení PERI UP Flex pak byly jednoduše dopraveny s pomocí jeřábu.

Ve vnitřní části pilířů byly nasazeny šachtové lávky BR jako podepření vytvořené na míru pro šachtové prvky MAXIMO. Šachtové rohy MAXIMO tvořily s panely stěnového bednění kompletní bednicí sestavu, kterou bylo možné přemísťovat vcelku z jednoho záběru do druhého. Proces přemísťování s šachtovým rohem je velmi rychlý, protože při uvolňování a vytahování s pomocí jeřábu vzniká v rozích vůle 35 mm.