You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

09
I
09
I

PERI na stavbě mostu Mersey Gateway

9.1.2017


Tisková zpráva

9.1.2017
Velká Británie
  • Tisková zpráva (cz)
  • 5 070 znaků (bez mezer)
  • 5 x foto
  • 41.2 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Most Mersey Gateway, z Runcorn do Widnes, Velká Británie

Severozápadní část Anglie u řeky Mersey očekává, že výstavba Mersey Gateway přinese výrazné zlepšení dopravní situace v této oblasti. Přes 2 kilometry dlouhý silniční most přes řeku Mersey je prvotní součástí nové centrální dálnice A533 a představuje – 20 km jižně od Liverpoolu – důležité dopravní spojení mezi městy Runcorn na jihu a Widnes na severu.

Tři pylony nesou mostovku s šesti jízdními pruhy v délce cca 1 000 m přes řeku Mersey. Most představuje enormní odlehčení nárůstu dopravy pro stávající a přetěžovaný viadukt - most Silver Jubilee. Mezinárodní tým firmy PERI podporoval výstavbu masivních pylonů svými znalostmi v oblasti mostní výstavby a návrhem bednění a šplhavé techniky přesně podle požadavků projektu. Podpora projektovým manažerem PERI přímo na stavbě pomáhala při realizaci náročných stavebních úkolů. 

 

Samošplhavé bednění ACS s uzavřenými pracovními lávkami

Pro 3 pylony zavěšeného mostu s výškou 125 m na jihu, 80 m uprostřed mostu a 110 m v severní části navrhli technici PERI nasazení samošplhavého bednění ACS. Řešení umožnilo práci nezávislou na disponibilitě jeřábu, protože šplhavá hydraulika ACS 100 zdvihala bednění a pracovní lávky jako celou sestavu bezpečně do dalšího záběru. Ušetřilo to na jedné straně drahocenný čas jeřábu, na straně druhé mohlo být bednění posunováno i za silného větru. To zajišťovalo rychlé a především plynulé pracovní procesy bez přestávek. Šplhání několika sestav najednou zredukovalo volné okraje s nebezpečím pádu z výšky a zvýšilo bezpečnost práce pro personál na stavbě. Uzavřené pracovní lávky ještě zajišťovaly ochranu před silným větrem a deštěm a umožňovaly bezpečnou a hospodárnou práci.

 

Návrh bednění přizpůsobený projektu pro komplexní uspořádání pylonů

Pro výstavbu pylonů byly hlavními podmínkami konzolová rozšíření pylonů, podepírajících mostovku, v příčném směru k nosné vozovce. Nejvyšší ze tří pylonů se ve výšce 20 m rozšiřuje z 6 m na 17,5 m. Na tomto místě bylo nasazeno bednění ve tvaru T a bednění hlavice pilíře. Britští technici PERI zde koncipovali návrh z vodorovně nasazených sklopných sestav z opěrných rámů SB. Tím vznikaly pracovní plošiny s šířkou až 7 m. Opěrné rámy SB zároveň odváděly zatížení z vyložených betonových částí spolehlivě do pilířových dříků. Betonářské výšky přitom byly přesně sladěné s možnostmi ukotvení v již vybetonovaném dříku.

 

Kombinace nosníkového a rámového bednění

Podle druhu pylonu byly bedněny betonářské výšky zpravidla po 5,00 m, někde až ve 21 záběrech. V jedné části vrchního dříku pylonu byl z vnější strany spojen samošplhavý systém ACS R s nosníkovým stěnovým bedněním  VARIO GT 24 do šplhavých sestav nezávislých na nasazení jeřábu. Speciálním řešením bylo přitom stěnové bednění zavěšené z horní pracovní lávky; pojízdný vozík bylo možné po odbednění odsunout i s bedněním a horní pracovní lávku vyklopit směrem nahoru. Tak bylo dosaženo velkého pracovního prostoru pro armovací práce; potřebný materiál a armovací lešení PERI UP Flex pak byly jednoduše dopraveny s pomocí jeřábu.

Ve vnitřní části pilířů byly nasazeny šachtové lávky BR jako podepření vytvořené na míru pro šachtové prvky MAXIMO. Šachtové rohy MAXIMO tvořily s panely stěnového bednění kompletní bednicí sestavu, kterou bylo možné přemísťovat vcelku z jednoho záběru do druhého. Proces přemísťování s šachtovým rohem je velmi rychlý, protože při uvolňování a vytahování s pomocí jeřábu vzniká v rozích vůle 35 mm.