You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

03
čvn
03
čvn

Šplhavé bednění a podpěrné systémy pro složité mostní pylony

3. 6. 2016


Tisková zpráva

3. 6. 2016
Louisville, USA
  • Tisková zpráva (cz)
  • 6 360 znaků (bez mezer)
  • 5 x foto
  • 44.8 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Most přes Ohio, Louisville, USA

Zavěšený most přes řeku Ohio, dlouhý 762 m a spojující státy Kentucky a Indiana, je součástí téměř 14 km dlouhého mostního projektu Louisville-Southern Indiana, který nabízí nové možnosti k překročení řeky a brání tak nadměrnému dopravnímu zatížení v regionu. V rámci projektu byla také odkloněna dálnice 64 severně od Louisville.

Jedinečné mostní pylony

Rozpětí hlavního pole činí 365 m, mostovka bude nesena přes zavěšená lana dvěma železobetonovými pylony, vysokými 90 m. Spodní část pylonu se vychyluje směrem ven a je vytvořena z masivní konstrukce. Nad mostovkou se pylony naklánějí směrem dovnitř a mají komorový průřez. Průřezy se směrem vzhůru zužují, mírné zakřivení způsobuje postupnou změnu sklonu od záběru k záběru. Nohy pylonů spojují dva 3,65 m silné příčné nosníky -  jeden v úrovni vozovky a druhý v horní vyztužené části pylonu. Každý stavební úsek představoval zvláštní výzvu nejen s ohledem na tvar, ale také ve vztahu k odvedení zatížení. Kromě toho bylo také důležité najít optimální řešení bednění v oblasti schránek pro upevnění lan.

Specifické plánování projektu

Německo-americký tým projektantů PERI vyvinul a poskytl kompletní řešení pro jednotlivé úseky stavby. Bylo nasazeno několik bednicích a lešenářských systémů z nájemního portfolia PERI: variabilní nosníkové stěnové bednění VARIO GT 24, kombinace šplhavých systémů ACS, RCS a SCS, stavebnicový systém určený pro výstavbu inženýrských staveb VARIOKIT a lešení PERI UP tvořily celkové řešení, které zajistilo rychlou výstavbu jednotlivých taktů, vysokou únosnost a maximální bezpečnost na stavbě.

Stavba pylonů byla rozdělena do pěti stavebních úseků: po šikmé a zúžené spodní části masivních nohou pylonu následoval druhý úsek v podobě komorových průřezů příčných nosníků v úrovni vozovky. V další části se zakřivené, duté a zúžené nohy pylonů opět dělí na dva úseky, protože bylo nutné na vrcholy pylonů umístit schránky pro připevnění závěsných lan. Poslední, pátou částí realizace byl horní příčný nosník pro vyztužení pylonu. Vzhledem k obrovským rozdílům jednotlivých fází stavby vyžadoval každý úsek zvláštní novou sadu bednění a lešení.

Optimalizované kompletní řešení

Spodní část pylonu byla zhotovena ve čtyřech betonářských záběrech, každý s výškou cca 18 m.  Protože potřeboval beton prodlouženou dobu tuhnutí, poskytla firma PERI pro každý pylon dvě sady bednění, které tým postupně přesouval. Díky speciálním rohovým spojům se dalo bednění extrémním sklonům a zúžení snadno přizpůsobit.  

Zvláště náročné řešení vyžadoval „záhyb“ v noze pylonu, ve kterém byl připojen spodní příčný nosník. Výroba tohoto úseku trvala téměř čtyři měsíce. Bednění duté příčné stojiny – také ze systémových dílů VARIOKIT – bylo uloženo na šesti vysokopevnostních věžích VST s únosností přes 270 t. Nasazení mobilní hydrauliky na hlavách se postaralo o snadné zabednění. Vysokou efektivitu nákladů zajistila skutečnost, že mohly být všechny systémové díly od firmy PERI vypůjčeny.

Současně s komplikovanou výrobou příčné vzpěry začal tým na stavbě s třetím úsekem – rostoucími nohami pylonů. Ve vnitřní části duté konstrukce byl nasazen kolejnicový šplhavý systém RCS, na vnější straně se pak uplatnil samošplhavý systém ACS, který umožnil posun bednění VARIO do výšky. Kombinace šplhavých systémů pomohla rychlému postupu výstavby s minimálním využitím jeřábu. Vzhledem k možnému rozdělení šplhavého bednění ve 4. úseku, které bylo zohledněno již při vypracování návrhu, mohla být montáž schránek pro upevnění lana prováděna bez přerušení bednicích a betonářských prací. Pro pátý úsek stavby – uzavírající příčný nosník ve výšce 90 m – bylo naplánováno a předem smontováno bednění VARIOKIT.

Vzhledem k tomu, že bylo bednění smontováno již ve skladu PERI jižně od Chicaga, byla doba montáže na stavbě minimalizována. Další zvláštnost: zajištění tepelné izolace mezi nosníky VARIO GT 24. Na stavbě tak mohla probíhat betonáž i v zimě – bez provádění potřebných, nákladných opatření na místě.

Firma PERI poskytla stavbě velkou podporu, skládající se z technického plánování a dozoru na místě. Tým na stavbě tak mohl zrealizovat náročný projekt v krátkém čase. Dokončení a otevření pro veřejnost je plánováno na konec roku 2016.