You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

02
pro
02
pro

Malá hmotnost a vysoká únosnost pro velké rozpony

2. 12. 2014


Tisková zpráva

2. 12. 2014
Frohnleiten, Rakousko
  • Tisková zpráva (cz)
  • 4 534 znaků (bez mezer)
  • 4 x foto
  • 34.4 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Most přes Mur S 35, Frohnleiten, Rakousko

Součástí obnovy rychlostní komunikace S 35 mezi dopravním uzlem Bruck/Mur a Graz je stavba zcela nového mostu přes Mur u Frohnleiten. Nová konstrukce, dokončená v roce 2015, nahrazuje stávající, paralelní, 60 let starý most.

Celková délka všech 11 mostních polí i s předmostím je 406 m. Předepjatá betonová konstrukce mostovky má 11,75 m široký komorový průřez s výškou 2,50 m. Nejvýhodnějším řešením pro zhotovení mostovky byla navzdory velkému rozponu obou hlavních polí nad řekou Mur s délkou 40 m těžká skruž z příhradových vazníků.

Premiéra v Rakousku

Xervon Rakousko GmbH, jedna z firem provádějících stavbu Strabag/Habau, byla pověřena zhotovením skruže. V Rakousku byl poprvé nasazen nový vazník VARIOKIT PERI. Němečtí a rakouští technici PERI dodali projektové řešení na bázi standardních, pronajímatelných, systémových konstrukčních dílů stavebnice VARIOKIT. Na základě požadavků statiky bylo flexibilně definováno uspořádání a rozestup vazníků se vzdálenostmi příhrad od 50 cm do 150 cm.

O krátkou dobu montáže skruže se kromě návrhu vytvořeného podle daného projektu na základě statického výpočtu postarala rychlá dostupnost materiálu a zaškolení lešenářů šéfmontérem PERI před zahájením stavby přímo na místě. To umožnilo realizaci stavby ve stanoveném termínu i přes obtížné podmínky, protože montážní a skladovací plochy byly velmi malé. Zdvihání této konstrukce dlouhé 37 m s pomocí mobilního jeřábu paralelně se stávajícím mostem vyžadovalo sehraný tým montérů a perfektně vypracovaný postup prací. Velkou výhodou byla v tomto případě malá hmotnost vazníků VARIOKIT. Díky tomu bylo možné především při zdvihání ušetřit čas i náklady.

Vazník VARIOKIT

Modulový systém vazníků VARIOKIT je možné využít pro rozpon do 40 m a vyznačuje se svou velkou únosností. Dovolené zatížení jednoho vazníku může být dle existujících typových výpočtů při rozponu 30 m až 2,5 t/bm. Kombinací navzájem přizpůsobených délek rámů a teleskopickou funkcí rámů v místě uložení se dají bez mezer realizovat všechny rozpony na centimetr přesně a vyrovnat montážní tolerance v uložení. Kalotové uložení navíc umožňuje snadné přizpůsobení danému podélnému i příčnému sklonu mostovky. Čepy a závlačky vytvářejí standardní spojení, vyrovnání a příčné vyztužení jsou prováděny na stavbě spínacími táhly DW 15/20.

Zavedením vazníků VARIOKIT rozšířila firma PERI výrazně svou nabídku produktů v oblasti inženýrských staveb. Technici PERI při vývoji zohlednili – jako již dříve u vysokopevnostních věží VARIOKIT – všechny požadavky z každodenního provozu na stavbách v rámci těžké skruže. Poprvé byl vazník představen ve výstavní hale PERI na baumě 2013 v Mnichově.

Stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT

Mostní i tunelové stavby mohou být velmi výhodně budovány se standardními, pronajímatelnými, systémovými konstrukčními díly a vhodnými spojovacími prostředky ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT. Stavebnici lze optimálně přizpůsobit stávajícím podmínkám na stavbě. Systém dále umožňuje vytvoření řešení s použitím vazníků a s optimálním přizpůsobením zatížení.