You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

01
I
01
I

Zvláštní architektura realizovaná se systémovým bedněním

1.1.2015


Tisková zpráva

1.1.2015
Michniów, Polsko
  • Tisková zpráva (cz)
  • 4 329 znaků (bez mezer)
  • 5 x foto
  • 42.7 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Muzeum vyhlazení polské vesnice, Michniów, Polsko

Celkové ztvárnění díla symbolizuje postupným rozpadáním chalupy souhru architektury a historie. Pomník je tak symbolem věnovaným předchozím i budoucím generacím. Tím, že je toto muzeum umístěno pod širým nebem, bude stavba stále vystavena vlivům počasí a životního prostředí. Změny tvaru a sklonu střechy a stěn znázorňují, jak chalupa ztrácí svůj tvar a pomalu se rozpadá, „až z ní nezůstane kámen na kameni“. Pro vytvoření této nezvyklé architektury hledal dodavatel stavby obsáhlé a hospodárné řešení.
Technici PERI se proto ve fázi plánování zaměřili na použití co největšího množství pronajímatelného systémového bednění.

Realizace jedinečné architektury
Optimálním řešením pro výrobu silně nakloněných sendvičových stěn s tloušťkou až 150 cm bylo využití rámového bednění TRIO. Osvědčený systém bednění umožňuje nekomplikované a rychlé obednění. Pro realizaci vysokých, často nakloněných železobetonových stěn byly standardní panely TRIO různých rozměrů spojeny a podle potřeby podepřeny šikmými vzpěrami. Pro sestavení do velkoplošných bednicích souprav s výškou až 5,40 m je vzhledem k průběžně probíhajícím žebrům potřeba pouze zámek BFD. Takovou soupravu pak lze přemístit jedním zdvihem jeřábu.
Vhodnou koncepci bednění zvolili technici PERI i pro betonáž střech s tloušťkou místy až 80 cm. Vzhledem ke kombinaci plnostěnných nosníků VT 20 a pronajímatelných ocelových závor SRU ze systému stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT se snadno realizovaly i střechy nakloněné od 40º do 50º.
Podpěrné lešení těchto střech dosahující až do výšky 15 m tvořily věže MULTIPROP společně s ocelovými závorami SRU a vřeteny SLS. Tyto podpěrné věže se vyznačují velkou flexibilitou a únosností. Celá konstrukce může být snadno přizpůsobena různým výškám střešních ploch, což je pro projekt tohoto typu ideálním řešením.

Nevšední povrch betonu
Další zvláštností je u tohoto projektu povrch stěn a stropů s pravidelnou strukturou dřeva. Dodavatel stavby zvolil pro vytvoření této charakteristické struktury povrchu betonu nezvyklý technologický postup. Vzhledem k velmi komplikovanému uspořádání sendvičových stěn a nakloněných stropů, které budou navíc prostoupeny četnými vestavbami, vytvořili stavbaři strukturu dřeva nanesením speciální omítky a tvarováním válečkovými šablonami. Kvalita již vytvořených betonových ploch je velmi důležitá pro další zpracování a konečný výsledek. Rámové bednění TRIO zajistí neměnné, hladké a rovné plochy, které jsou optimálním podkladem pro závěrečnou úpravu betonu.

Standardní bednění s minimem atypických dílů
Ohromné zešikmení stěn a střech bylo velkou výzvou pro stavaře. Technici PERI navrhli pro zhotovení takto architektonicky ztvárněné budovy kombinaci bednění a podpěrného lešení přesně na míru projektu, ale s minimem atypických dílů bednění. Velkou předností po celou dobu stavby byly promyšlený návrh bednění a zkušenosti týmu PERI. Vzhledem k profesionální spolupráci a technické podpoře PERI, od prvního architektonického návrhu až po úplné dokončení, bylo možné betonovou stavbu i přes komplikovanou konstrukci rychle a bez problémů dokončit.