You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

01
led
01
led

Zvláštní architektura realizovaná se systémovým bedněním

1. 1. 2015


Tisková zpráva

1. 1. 2015
Michniów, Polsko
  • Tisková zpráva (cz)
  • 4 329 znaků (bez mezer)
  • 5 x foto
  • 42.7 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Muzeum vyhlazení polské vesnice, Michniów, Polsko

Celkové ztvárnění díla symbolizuje postupným rozpadáním chalupy souhru architektury a historie. Pomník je tak symbolem věnovaným předchozím i budoucím generacím. Tím, že je toto muzeum umístěno pod širým nebem, bude stavba stále vystavena vlivům počasí a životního prostředí. Změny tvaru a sklonu střechy a stěn znázorňují, jak chalupa ztrácí svůj tvar a pomalu se rozpadá, „až z ní nezůstane kámen na kameni“. Pro vytvoření této nezvyklé architektury hledal dodavatel stavby obsáhlé a hospodárné řešení.
Technici PERI se proto ve fázi plánování zaměřili na použití co největšího množství pronajímatelného systémového bednění.

Realizace jedinečné architektury
Optimálním řešením pro výrobu silně nakloněných sendvičových stěn s tloušťkou až 150 cm bylo využití rámového bednění TRIO. Osvědčený systém bednění umožňuje nekomplikované a rychlé obednění. Pro realizaci vysokých, často nakloněných železobetonových stěn byly standardní panely TRIO různých rozměrů spojeny a podle potřeby podepřeny šikmými vzpěrami. Pro sestavení do velkoplošných bednicích souprav s výškou až 5,40 m je vzhledem k průběžně probíhajícím žebrům potřeba pouze zámek BFD. Takovou soupravu pak lze přemístit jedním zdvihem jeřábu.
Vhodnou koncepci bednění zvolili technici PERI i pro betonáž střech s tloušťkou místy až 80 cm. Vzhledem ke kombinaci plnostěnných nosníků VT 20 a pronajímatelných ocelových závor SRU ze systému stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT se snadno realizovaly i střechy nakloněné od 40º do 50º.
Podpěrné lešení těchto střech dosahující až do výšky 15 m tvořily věže MULTIPROP společně s ocelovými závorami SRU a vřeteny SLS. Tyto podpěrné věže se vyznačují velkou flexibilitou a únosností. Celá konstrukce může být snadno přizpůsobena různým výškám střešních ploch, což je pro projekt tohoto typu ideálním řešením.

Nevšední povrch betonu
Další zvláštností je u tohoto projektu povrch stěn a stropů s pravidelnou strukturou dřeva. Dodavatel stavby zvolil pro vytvoření této charakteristické struktury povrchu betonu nezvyklý technologický postup. Vzhledem k velmi komplikovanému uspořádání sendvičových stěn a nakloněných stropů, které budou navíc prostoupeny četnými vestavbami, vytvořili stavbaři strukturu dřeva nanesením speciální omítky a tvarováním válečkovými šablonami. Kvalita již vytvořených betonových ploch je velmi důležitá pro další zpracování a konečný výsledek. Rámové bednění TRIO zajistí neměnné, hladké a rovné plochy, které jsou optimálním podkladem pro závěrečnou úpravu betonu.

Standardní bednění s minimem atypických dílů
Ohromné zešikmení stěn a střech bylo velkou výzvou pro stavaře. Technici PERI navrhli pro zhotovení takto architektonicky ztvárněné budovy kombinaci bednění a podpěrného lešení přesně na míru projektu, ale s minimem atypických dílů bednění. Velkou předností po celou dobu stavby byly promyšlený návrh bednění a zkušenosti týmu PERI. Vzhledem k profesionální spolupráci a technické podpoře PERI, od prvního architektonického návrhu až po úplné dokončení, bylo možné betonovou stavbu i přes komplikovanou konstrukci rychle a bez problémů dokončit.