You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

02
kvě
02
kvě

Kompletní řešení PERI pro ohromující "Bránu na jih"

2. 5. 2017


Tisková zpráva

2. 5. 2017
Neapol Afragola, Itálie
  • Tisková zpráva (cz)
  • 10 015 znaků (bez mezer)
  • 8 x foto
  • 65.6 MB
Stáhnout tiskovou zprávu

Nádraží "Porta del Sud", Neapol Afragola, Itálie

Na začátku června 2017 bylo v blízkosti Neapole otevřeno nové, nádraží pro rychlovlaky „Porta del Sud“, které je dopravním uzlem vlakových linek, spojujících sever a jih země, tedy Řím – Neapol – Salerno. Odvážný architektonický návrh nese rukopis Zahy Hadid. Firma PERI vypracovala kompletní řešení pro realizaci zakřivených tvarů typických pro tuto architektku.

Nové nádraží projektované britskou architektkou iráckého původu Zahou Hadid bylo navrženo ve tvaru průchozího mostu, vznášejícího se 30 m nad tratí. Toto futuristicky formované nádraží tak funguje jako brána do města Neapol. S oblouky ve tvaru S, zakřivenými stěnami a protínajícími se halami a cestami řeší tato architektura tematicky proudící dav cestujících. Zároveň je stavba navržena tak, aby se návštěvníci snadno a rychle dostali do svého cíle.

Celkem 20 000 m² užitné plochy je rozděleno do pěti úrovní. Kromě dvou hlavních budov na východním a západním konci vznikla čtyři železobetonová jádra, kterými se cestující dostanou do centrálního atria. Odtud vedou schodiště a eskalátory k tratím v nejnižší úrovni a obchodům v horním podlaží. Základními stavebními materiály pro „Porta del Sud“ jsou beton, sklo a železo. Železobetonové práce zahrnovaly 19 000 m² stropů a celkem 26 500 m² stěn – z toho přibližně 16 500 m² s architektonickými požadavky na zhotovení povrchů z pohledového betonu. Kromě toho byly vybudovány plošiny dvou 450 m dlouhých nástupišť a nosná konstrukce ze 44 betonových pilířů ve tvaru písmene Y.

Základním požadavkem pro realizaci stavby byla vysoká kvalita povrchu betonu, takže se při přípravě projektu kladl důraz především na návrh bednění a lešení a zpracování betonu. Aby bylo možné splnit veškeré architektonické požadavky, vypracovaly prováděcí stavební firmy společně s firmou PERI hospodárné řešení z kombinace standardních systémových dílů a sestav bednění vytvořených přesně na míru projektu.

Technické služby pro dosažení nejlepších výsledků

Pro realizaci takové mimořádné architektury bylo důležité vytvořit kompletní a zároveň hospodárné řešení. K tomu přispěli významně italští inženýři PERI: na jedné straně podpořili stavební firmy ještě před zahájením výstavby, na straně druhé bylo možné díky cca 200 detailním výkresům, které připravili ve firmě PERI, udržet pod kontrolou výdaje a náklady i během provádění stavby. Montáž prvků na místě zjednodušilo stavebnímu týmu přes 1 100 montážních výkresů PERI.

Projektový manažer se v úzké spolupráci s vedením stavby staral v průběhu celé stavby o efektivní provádění. Poskytoval nepřetržitě technické poradenství a organizační podporu přímo na stavbě. Tímto způsobem mohlo být optimalizováno množství zásob a nasazeného materiálu a odpovídajícím způsobem upravena skutečná potřeba.

Univerzální řešení složitých tvarů

Pro zakřivené části stavby a definovaný modul spár a spínání bylo nejvhodnějším systémem stěnové bednění VARIO GT 24. Nosníkové stěnové bednění bylo optimálním řešením jak pro minimalizaci pracovní a časové náročnosti při bednění stěn, tak také pro dosažení kvalitního povrchu betonu. Pro svou schopnost přizpůsobení složitým tvarům a vysokou únosnost bylo nasazeno stěnové bednění VARIO GT24 na zakřivené a nakloněné stěny. Sestavy bednění byly navrženy až do výšky 12 m.

U složitějších zakřivení byly na bednění VARIO GT 24 nejdříve umístěny díly z polystyrenu. Tyto části byly vytvořeny s použitím trojrozměrného plánování a na bednění nasazeny přímo na stavbě.

Pro obednění všech ostatních stěn využil stavební tým univerzální stěnové bednění TRIO se spínací technikou DW, která urychlila celý proces bednění. S tímto osvědčeným rámovým bedněním byly vyrobeny také standardní zdi s architektonickými požadavky na kvalitní pohledový beton. Rozhodující pro dosažení požadované kvality povrchu betonu zde bylo použití vysoce kvalitních betonářských desek FinPly o rozměrech 1 500 mm x 3 000 mm.

Překližka z křížem lepené březové dýhy a oboustranně potažená zesílenou fólií z fenolové pryskyřice 220 g/m2 zajistila hladké povrchy betonu bez struktury.

Vhodné překližky pro jakýkoli požadavek

Pro splnění nejvyšších požadavků architektury s kvalitními stěnami z pohledového betonu, pomáhali odborníci na překližky z firmy PERI prováděcím stavebním firmám během celé výstavby s výběrem, plánováním i dodávkami. Sortiment PERI obsahuje betonářské desky různé kvality a formátu pro jakékoliv požadavky. Pro zvláštní nádraží v blízkosti Neapole poskytla společnost PERI v součtu přibližně 30 000 m² překližek s různou tloušťkou (9 mm, 20 mm, 21 mm a 27 mm) a rozměry – včetně velkoformátových desek FinPly Maxi (7 500 mm x 2 700 mm). Výsledkem jsou velmi kvalitní pohledové betonové plochy odpovídající přesně architektonické předloze.

Na míru vyrobené ocelové bednění pro sloupy ve tvaru písmene Y

Firma PERI navrhuje, vyrábí a dodává bednění pro každý projekt – pro jakékoliv požadavky. Pro nosné pilíře pod oběma nástupišti dostala společnost PERI požadavek na navržení a zhotovení ocelového bednění. Řešení vytvořené na míru projektu zajistilo přímo na stavbě jednoduchou montáž a rychlé obednění i odbednění. Vzhledem k velkému sklonu pilířů a vysokým požadavkům na pohledový beton bylo navrženo a vyrobeno sloupové bednění s 6mm ocelovými plechy a vyztuženými žebry pro uchycení příložných vibrátorů.

Bezpečnost na stavbě je nejvyšší prioritou

Bezpečnosti na stavbě byla věnována ve všech úsecích výstavby velká pozornost – firmou PERI byla zohledněna již při přípravě návrhů. Jako podpěrná konstrukce pro stropy bylo například nasazeno modulové lešení PERI UP, které vytvořilo bezpečné pracovní lešení a přístupy v jakékoli výšce na jakoukoliv pracovní plochu. S automatickým zajištěním horizontály osazené do rozety je PERI UP velmi rychle a snadno smontováno. Během výstavby zajistilo průběžné zábradlí, žluté podlahové zarážky a protiskluzový povrch podlah bezpečnou práci na stavbě. Kromě toho byl systémový modul po 25 cm případně 50 cm klíčem k optimálnímu přizpůsobení různým tvarům a zatížením.

Zaha Hadid

Velkolepé projekty Zahy Hadid s jejími charakteristickými, elegantními tvary jsou jedinečné a často překračují hranice všech možností. Slavná architektka pocházející z Iráku obdržela jako první žena v roce 2004 Pritzkerovu cenu – „Nobelovu cenu“ za architekturu. Mnoho jejích staveb mohlo být zrealizováno díky bednění a lešení firmy PERI – například Centrum vodních sportů v Londýně, Národní muzeum MAXXI v Římě, nástavba památkově chráněných oblouků městské dráhy ve Vídni a tzv. Generali Tower v Miláně. Zaha Hadid zemřela 31. března 2016 ve věku pouhých 65 let.