You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

03
úno
03
úno

Náročný projekt infrastruktury v Dauhá

3. 2. 2020


Al Bustan Street South, Dauhá/Katar

Nejdůležitějšími požadavky u tohoto infrastrukturálního projektu koridoru Sabah Al Ahmad bylo dodržení termínu, efektivita a výstavba za běžného provozu. Ve stavebním úseku Al Bustan Street South nasadila firma PERI kromě řešení VARIOKIT s podpěrnými věžemi VST také podpěrné lešení PD 8 a kombinaci z portfolia systému lešení PERI UP Flex. Velkou výhodou pro zákazníka je úspora času vznikající možností dodání systémů bednění a lešení jedním dodavatelem.

Termín pro dokončení projektu koridoru Sabat Al Ahmad je velmi napjatý. Výstavba jedinečného dopravního koridoru s největší křižovatkou, nejdelším mostem a nejhlubším obousměrným tunelem musí být dokončena před začátkem prvního zápasu na Mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru. Pět fotbalových stadionů v Dauhá pak budou spojovat se severními a jižními městskými obvody čtyři silnice s velkým množstvím víceproudých dálničních mostů.

Stavba Al Bustan Street South představuje jednu ze čtyř částí tohoto projektu infrastruktury a zahrnuje mosty v celkové délce více než 10 km. Stávající komunikace se třemi jízdními pruhy budou na každé straně rozšířeny o jeden až dva pruhy. To by mělo zajistit plynulý provoz a optimalizovat logistiku. Koridor bude moci využívat zhruba 20 000 místo 12 000 vozidel za hodinu, což umožní rychlejší přesun do okrajových čtvrtí.

Spolupráce a technické služby klíčem k úspěchu

V partnerské spolupráci vyvinuly firmy HYUNDAI a PERI časově úsporné technické řešení s optimálně sladěnými systémy bednění a lešení od jednoho dodavatele. Celkem bylo nasazeno okolo cca 150 000 m3 podpěrného lešení, 13 000 m3 pracovního lešení, 13 000 m2 bednění a dodatečně také podpěrné věže VST. Výsledek: most sestávající z mostu betonovaného na místě s 37 pilíři a prefabrikovaného mostu s 81 pilíři. Systémové řešení bylo připraveno přesně podle podmínek v místě výstavby. Velkou výzvou bylo přitom provádění stavebních prací za běžného provozu.

Bednění celé mostní konstrukce

Optimální volbou pro bednění mostovky betonované na místě byla kombinace z modulového systému VARIOKIT a PD 8. Systémy mohly být jednoduše přizpůsobeny různým tloušťkám mostovky, které se pohybovaly mezi 3,2 a 4 m. Bednění vnějších konzol a trámu mostovky bylo připraveno předem na zemi a umístěno přímo do místa nasazení s pomocí jeřábu. Nakonec bylo kloubovými spojkami a vysokopevnostním vřetenem přesně přizpůsobeno sklonu mostu. Podpěrné lešení PD 8, které bylo rychle a plynule upraveno podle různých výšek, umožňovalo optimální přenesení zatížení.

Obzvláště důležité bylo na Blízkém východě první nasazení podpěrných věží VARIOKIT VST, které našly uplatnění při stavbě hlavního mostu a nájezdů na most s betonovými prefabrikáty. S pomocí mobilní hydrauliky byly také podpěrné věže VST plynule přizpůsobeny specifickému tvaru mostu, aby bylo možné odvést extrémně velká zatížení. Proces bednění byl tak velmi efektivní a umožňoval rychlý postup výstavby.

Bednění mostních pilířů bylo prováděno podle návrhu se stavebnicí pro inženýrské stavby VARIOKIT a nosníky bednění VT 20. Nasazen byl také speciálně vyrobený spojovací díl.

Velká bezpečnost s lešením PERI UP Flex

Lešení PERI UP Flex, které se skládá z lehkých systémových dílů, zajistilo velmi bezpečnou práci a spolehlivou ochranu na vnitřní i vnější straně konstrukce. Systémové díly lešení PERI UP jsou velmi flexibilní pro různá nasazení na stavbách. U Al Bustan Street South byly využity jako armovací lešení, pracovní plošiny, schodišťové věže, přístupy pro dokončovací práce, ale také jako zavěšené lešení.

Projektové plánování s BIM ve 3D

Projekt Al Bustan Street South byl připravován pomocí nové metody BIM (Building Information Modeling). Návrh bednění a lešení byl komplexně začleněn do trojrozměrného modelu. Realizace projektu byla navržena velmi efektivně a transparentně. Zákazník profitoval jak vizuálním zobrazením stavebního záměru, tak také z toho vyplývající jistotou plánování. Všechny varianty rozpočtu i provádění mohly být díky trojrozměrnému modelu již v počátečním stádiu projektu simulovány a optimalizovány. Umožnilo to přesně dodržovat sjednaný napjatý harmonogram stavby.